Ispis

Opća psihijatrijska ambulanta (Mr.sc.dr. Gorana Tocilj Šimunković, Dr.Lučev Nikolina)

Psihijatrijska ambulanta za djecu i adolescente ( Prof.dr.sc. Vesna Vidović )

Psihoterapeutska ambulanta (Prof.dr.sc.Ante Bagarić, Mr. sc. dr. Gorana Tocilj Šimunković)

Psihologijska obrada i savjetovanje ( Anamarija Bogović Dijaković, prof. psihologije - za odrasle, Dr.Trpimir Jakovina mag. psych.- dječji psiholog, Matija Kopajtić, mag.psych.)

Ambulanta za liječenje ovisnosti o alkoholu, kocki i drogama (Prof.dr.sc. Ante Bagarić)

slika cvijet