Ispis

Opća psihijatrijska ambulanta (Mr.sc.dr. Gorana Tocilj Šimunković, Dr.Lučev Nikolina)

Psihijatrijska ambulanta za djecu i adolescente ( Prof.dr.sc. Vesna Vidović )

Psihoterapeutska ambulanta ( Mr. sc. dr. Gorana Tocilj Šimunković, Dr. Mario Stipčević)

Psihologijska obrada i savjetovanje ( Anamarija Bogović Dijaković, prof. psihologije - za odrasle, Zvonka Gredelj, prof. psihologije za djecu - dječji psiholog, Prof. Trpimir Jakovina mag. psych. - dječji psiholog )

slika cvijet