Autizam
  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Ljubaznost, razumijevanje, povjerenje, brza obrada na jednom mjestu

  • Ljubaznost, razumijevanje, povjerenje, brza obrada na jednom mjestu

  • Profesionalnost, diskrecija, ekspeditivnost, poštovanje dostojanstva pacijenta

  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Profesionalnost, diskrecija, ekspeditivnost, poštovanje dostojanstva pacijenta

Kada i kako pomoći djetetu sa poremećajem iz autističnog spektra

Poremećaji iz autističnog spektra su najčešći neurorazvojni poremećaji. Neurorazvojni poremećaji ispoljavaju se tek rastom i razvojem djeteta.
Kod svih neurorazvojnih poremećaja, pa tako i kod poremećaja iz autističnog spektra tretman je potrebno započeti kod prvih znakova koji bi mogli upućivati na poremećaje u neurorazvoju.
Za dijagnozu i tretman poremećaja potreban je tim stručnjaka ( liječnika, psihologa i rehabilitatora). Za sve terapijske postupke neohodno je potreban visok stupanj angažiranosti roditelja i primjereno educiran rehabilitator.
Terapije bi trebale biti svrhovite i funkcionalne, odnosno koristiti djetetu u aktivnostima svakodnevnog života.

Prvi znakovi poremećaja javljaju se već u dojenačkoj dobi . Beba je slabije zainteresirana za okolinu, ne uzvraća osmjeh, ima letimičan kontakt očima, obično je mlohava, ali ovo nisu specifični znakovi za poremećaje iz autističnog spektra . Mogu se uočiti i kod drugih neurorazvojnih poremećaja. Specifičniji znakovi ispoljavaju se tek rastom i razvojem djeteta.To su slabija socijalna interakcija i komunikacija, sa ponavljanim i stereotipnim obrascima ponašanja, interesa i aktivnosti.
Pojavnost autističnog poremećaja u proteklih 50 godina se povećala čak 15 puta. Procjenjuje se da u Hrvatskoj živi oko 8 000 osoba s ovim poremećajem.
Uzrok nije poznat, važna je genetska podloga ( sindromski i nesindromski autizam), ali i okolišni čimbenici.
Ranije se autizam dijagnosticirao po prevladavajućim znakovima poremećaja, kao Kanerov autizam, Aspergerovom ili neodređeni pervazivni poremećaj u razvoju. Prema novoj klasifikaciji poremećaja iz autističnog spektra i poremećaja u socijalnoj komunikaciji govorimo o razinama težine poremećaja i razinama potrebne osobne podrške. Razina 1 , definira se blagi poremećaj koji zahtjeva podršku, razina 2 ( umjeren - zahtjeva značajnu podršku) ili razina 3 (teški-zahtjeva vrlo značajnu podršku).

Kada i kako pomoći djetetu sa poremećajem iz autističnog spektra

Pravodobnim i dobro odabranim tretmanom moguće je utjecati i promijeniti tijek nekih simptoma. Moguće je zaustaviti negativne procese, donekle preoblikovati nepoželjna ponašanja, te poboljšati socijalizaciju. Tretman se provodi u tri osnovna programa.

Prvi je psihoedukativni (bihevioralno-kognitivni i pedagoško-edukativni) , drugi je liječenje lijekovima i treći je alternativni . Jedan program ne isključuje drugi.
Psihoedukativni terapijski postupci koji se najčešće primjenjuju u radu s djecom su komunikacija putem slika (PECS), primijenjena bihevioralna analiza (ABA terapija), strukturirani programi uz vizualnu podršku -TEACCH , Floor Time terapija, podučavanje socijalnih vještina putem socijalnih priča i slično. Prema individulano određenim potrebama za svako dijete rehabilitacijsko edukativne metode se mogu kombinirati (TEACCH , ABA, DIR ili RIO, PECS, SI tretman, govorno-jezična terapija, kineziterapija, terapija igrom, art terapija, radna terapija, bavljenje pojedinim sportom itd.).
Za sve navedene terapijske postupke neohodno je potreban visok stupanj angažiranosti roditelja i primjereno educiran rehabilitator.

U drugoj grupi tretmana je liječenje lijekovima. Ne postoji specifični lijek za poteškoće djeteta sa autizmom . Nakon pozorne neurološke obrade u smislu traženja uzroka autizmu, ali i isključenja nekih drugih bolesti koje mogu imati slične simptome lijek može prepisati samo liječnik, dječji psihijatar ili neuropedijatar. Kao prvo neophodno je isključiti sljedeće poremećaje,odnosno razlikovati poremećaje iz autističnog spektra od : Mentalne retardacije , Zastoja u socio-emocionalnom razvoju ili poremećaja u ranom socio-emocionalnom razvoju, Oštećenja sluha, Poremećaja govora i jezičnih poremećaja, Selektivnog mutizma, Poremećaja pažnje i hiperaktivnog poremećaja, Mješovitog razvojnog poremećaja, Psihotičnog razvoja ličnosti i shizofrenije

U trećoj grupi su alternativni tretmani. Ne samo kod autističnog spektra poremećaja, nego i kod dugih neurorazvojnih poremećaja u kojima medicinski tretmani nisu uspješni ili nisu dovoljno uspješni roditelji traže pomoć u alternativnim tretmanima. Prema podacima u literaturi ( Center for Disease Control and Prevention, Levy S., 2003.g.) koristi ih oko trećina roditelja, dok oko 10% koristi potencijalno opasne tretmane. Iako su mišljenja struke podijeljena jer nedostaju znanstvene činjenice, postoji dosta pristaša DAN (engl.Defeat Autism Now- Pobijedite autizam sada) programa u tretmanu autizma. Taj program među ostalim podrazumijeva bezglutensku prehranu, redovito uzimanje određenih vitamina, masnih kiselina, detoksikaciju organizma od teških metala, izbjegavanje šećera, nekih drugih vrsta hrane i testiranje na određene skrivene alergene iz hrane.U nekim nama susjednim državama certificirani ABA terapeuti kombiniraju ove alternativne metode.
Tomatis metoda je pedagoški program vježbanja uha, fitness uha, slušna stimulacija koja koristi glazbu kako bi potaknula živčani sustav.
Važno je da roditelj obavijesti liječnika djeteta o primjeni alternativnog programa, zbog mogućeg čak i štetnog djelovanja nekih supstanci na zdravlje djeteta.

Primarijus , dr.sc. med. Ljiljana Popović Miočinović
Neuropedijatar u Poliklinici ABR, Zagreb, Bužanova 10b/1

 

Poliklinika "A.B.R"

Derenčinova 26

Zagreb Derenčinova 26/1 ugao s Šubićevom

Telefon/fax:
fixphone +385 (1) 4551-131,
fixphone +385 (1) 4556-507

Mobitel:
phone icon  +385 98 915 3144
(WhatsApp i Viber)

E-mail: abr@poliklinikaabr.hr 

2000px Wi Fi Logo.svg

Poslovna jedinica Bužanova

Zagreb, Bužanova 10b/1 križanje Zvonimirove i Heinzelove

Telefon/fax:
fixphone +385 (1) 2303-173,
fixphone +385 (1) 2303-175
fixphone +385 (1) 8890-818

Mobitel:
phone icon +385 99 402 0376
( WhatsApp i Viber)

E-mail: abr@poliklinikaabr.hr

2000px Wi Fi Logo.svg

sjena
 Suradne poliklinike i partneri

kaliper Medial logo  bilic2