Ispis

Ambulanta za opću neurologiju, EMNG i EEG (Dr.sc. Anka Bogunović Rastovčan, Derenčinova 26, Zagreb )

Ambulanta za cerebrovaskularne bolesti i vertigo, UZV žila glave i vrata i transkranijska sonografija moždanog parenhima ( Prim.dr.sc. Mislav Budišić,dr.med. spec. neurolog, subspecijalist intenzivne medicine)

Specijalizirana ambulanta za neuromuskularne bolesti i EMNG (Prof.dr.sc. Marija Žagar)

Specijalizirana ambulanta za Parkinsonovu bolest i poremećaje pokreta (Parkinsonova bolest i parkinsonizam sa i bez demencije, MSA, PSP, ferinopatije , spinocerebelarne ataksije, tremor, distonija, mioklonus i tikovi, Wilsonova bolest, Hantingtonove koreje) te terapiju botulinum toksinom u neurologiji (cervikalna i segmentna distonija, blefarospazam, hemifacijalni spazam, oromandibulane distonije, profesionalne distonije kao 'grafospazam' i distonija glazbenika' te migrena i bolna stanja) -
( Prof.dr.sc. Maja Relja )

Ambulanta za epilepsiju ( Prim.mr.sc. Vlatko Šulentić )

Neurokirurgija ( Prof.dr.sc. Živko Gnjidić )

        Dijagnostika: