Ispis

dr ivo lovricevicProf.dr.sc. Ivo Lovričević
Specijalist opće i vaskularne kirurgije
Profesor kirurgije na  Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Predsjednik hrvatskog društva za vaskularnu kirurgiju
Šef odjela za vaskularnu kirurgiju KBC «Sestre milosrdnice»

 

Srednjoškolsko školovanje te Medicinski fakultet završio sam  u Zagrebu.  Na istom fakultetu sam magistrirao i doktorirao 2001.g.Specijalizaciju iz opće kirurgije sam završio 1988.g a KBC- Zagreb Rebro. 
Od tada radim kao vaskularni kirurg u KBC Sestre milosrdnice.
U više navrta sam boravio  svjetskim kliničkim ustanovama u svrhu  usavršavanju u Europi i SAD-u.( North Western University of Chicago. St.Luke,s Episcopal hospital and Texas Heart Institute, Houston,Texas, St.Antonius Ziekenhuis/ hospital/ Nieuwegein Holland, Perrugia Italia)

1996.g.U kliničku praksu uveo postupak formiranja perifernih "in situ "  premosnica  uz angioskopiju  u bolesnika sa aterosklerotskom bolesti 
1997.g.Započeo sa  antirefluksnim operacijama  na dubokim venama at  donjih ekstremiteta kod kronične venske insuficijencije primjenom  «bandinga» i vanjske  valvuloplastike
1998.g. Započeo sa endoskopskim subfascialnim okludiranjem insuficijentnih perforantnih vena  «SEPS» u bolesnika sa kroničnom venskom  insuficijencijom
1999.g.Početak primjene  endovaskularnog liječenja  aneurizme abdominalne aorte EVAR  i 2002.g. TEVAR kod disekcije torakalne aorte
2000.g.Endovaskularno liječenje perifernih aterosklerotskih promjena primjenom udaljene endarterektomije
Od 2009.g. radio sam EVLT-om tj. liječenjem varikoznih vena primjenom lasera

U svakodnevnoj kliničkoj praksi bavim se liječenjem svih vrsta bolesti u domeni vaskularne kirurgije, tj.aneurizmatskih promjena aorte i perifernih arterija. Također i rekonstruktivni zahvati kod aterosklerotskih promjena arterija od aorte do periferije dio su djelokruga rada . Poseban naglasak je na karotidnoj i supraaortalnoj kirurgiji u svrhu prevencije moždanih udara. Liječenje venskih promjena kao što su varikozni sindrom i venske hipostatske uleracije. Liječenje posljedica promjena krvnih žila u bolesnika sa dijabetesom također spadaju u domenu svakodnevnog rada.