Ispis

Biografski podaci
Datum i mjesto rođenja: 19. listopada, 1945. godine u Zagrebu
Struka i specijalnost: Znanstveno područje - biomedicinske znanosti
Znanstveno polje – medicina
Znanstvena grana –interna medicina
Područja posebnog interesa: Gastroenterologija i hepatologija,dijagnostička i terapijska endoskopija,
uloga dopaminskog sustava u peptičkom vrijedu, metaplazija sluznica, gastrointestinalni sustav u stresu

Podaci o školovanju
1964. - maturirao u IX gimnaziji u Zagrebu;
1970. - diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
1984. obranio magistarski rad
1988. obranio doktorsku disertaciju.

Podaci o napredovanju u struci
1973. - započeo specijalizaciju iz Interne medicine za ŠNZ „Dr.A.Štampar“
1974. - namještenik Interne klinike ,KBC,Rebro,Zagreb
1977. – položio specijalistički ispit iz Interne medicine
1984. – započeo rad u Općoj bolnici „Dr.Josip Kajfeš“
1987. – izabran za koordinatora za Internu medicinu u Sveučilišnoj bolnici „Zagreb“-u izgradnji
1990. – postao šefom Zavoda za gastroenterologiju KB „Dr. M.Stojanović“
1990. - izabran u nastavno zvanje Docenta za područje Interne medicine
1993. - otvorio privatnu internističku ordinaciju
1994. – izabran u zvanje Višeg znanstvenog suradnika
2014. - umirovljen

Znanstveni i stručni rad
Samostalno ili kao koautor napisao i objavio oko 130 znanstvenih (15 citiranih u Current Contentsu) i stručnih radova u časopisima i knjigama

Ostali podaci
Oženjen , otac dvoje djece