Ispis

Studij psihologije diplomirao je na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Od 2009. godine je zaposlen u Klinici za psihološku medicinu, Klinički bolnički centar Zagreb. Tijekom rada na Klinici za psihološku medicinu sudjelovao je u radu dnevne bolnice za mlade vodeći psihoedukativne grupe za adolescente, sudjelovao je kao koterapeut u psihodramskim grupama, radio je kao sudski vještak, redovno sudjeluje u izvođenju nastave na sveučilišnom integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju Medicine iz predmeta Psihijatrija, te svakodnevno provodi psihodijagnostičku obradu djece i adolescenata.

Od 2011. godine je u edukaciji iz psihoanalitičke psihoterapije te je član Hrvatskog društva za psihoanalitičku psihoterapiju. Također je student završne godine sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti.

Autor je više znanstvenih, stručnih i popularno-znanstvenih radova, te je sudjelovao na više domaćih i međunarodnih kongresa.