Ispis

Obavlja sljedeće usluge: kardiološki pregled, angiološki pregled, dopler krvnih žila nogu i ruku, pozicijski testovi, ABI .
Diplomirao na Med. fakultetu u Zagrebu, 1973.godine, specijalistički ispit iz interne medicine položio 1982.g (VMA), postiplomski studij iz kardiovaskularnih bolesti 1995.g., edukacija iz holter- EKG, 1988.g. (Avionics del Mar, Irvine, California, SAD ), edukacija iz ultrazvučne dijagnostika bolesti parifernih arterija i vena, 1998.g. (The European Hearth House,France ).2005. god. subspecijalizacija iz kardiologije. Do umirovljenja, 1.VIII 2013.g., bio voditelj Odjela kardiologije III ( angiologija, elektrostimulacija srca ) u Zavodu za bolesti srca i krvnih i žila, Klinike za unutarnje bolesti Kliničke bolnice „Dubrava".