Ispis

Diplomirala je 1972 godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, (studij u Rijeci ), a specijalizirala psihijatriju 1979 godine. Radila je na psihijatrijskom odjelu KBC-a „Split"do 1993 godine, a od tada na Klinici za psihološku medicinu KBC-a Zagreb. U sklopu same struke psihoterapija je bila prvi izbor, a što je ostala i do današnjeg dana. Individualnu psihoterapiju i grupnu analizu kontinuirano radi sa pacijentima različitih uzroka smetnji, od neurotskih do onih sa poremećajima selfa nastalih zbog ranih traumatskih iskustava. Edukator iz analitičke psihoterapije postala je1986. godine, a 1997. edukator i supervizor iz grupne analize. Subspecijalizaciju iz psihoterapije završila je 1995. godine. Od tada radi kontinuirano sa pacijentima, edukantima, specijalizantima u svim aktivnostima vezanim za psihološki i psihoterapijski rad. 1985. godine magistrirala je sa temom "Analiza otpora u prvih 6 mjeseci analitički orijentirane psihoterapije". Cilj rada i učenja dominantno je stručni rad sa pacijentima uz obostranu dobrobit i rast kapaciteta za razumijevanje. Uže područje rada sada su psihijatrijska procjena i liječenje, individualna i grupna psihoterapija za liječenje osoba sa neurozom, poremećajima osobnosti, osoba sa traumatskim iskustvima, nadarenim osobama, osobama sa kreativnim kapacitetima .... Zbog duljine iskustva u radu sa pacijentima, bliži interes ovog terapeuta vezan je na traumatska iskustva tijekom rata i njihove kasne posljedice, na osobe sa zaraznim bolestima i posljedicama istih kao i interakciju rane traume iz djetinjstva sa psihosomatskim bolestima, za produljeni ili patološki proces žalovanja koji biva samo izlaz u nemogućim uvjetima preživljavanja. Objavila je 40 stručnih ili znanstvenih radova, aktivni učesnik zbivanja na kongresima, stručnim skupovim ili tematskim konferencijama. Član je HDPP-a,IGA-e Zagreb, EGATIN-a, .IAGP-a,EFPP-a..