Djelatnici
  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Ljubaznost, razumijevanje, povjerenje, brza obrada na jednom mjestu

  • Ljubaznost, razumijevanje, povjerenje, brza obrada na jednom mjestu

  • Profesionalnost, diskrecija, ekspeditivnost, poštovanje dostojanstva pacijenta

  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Profesionalnost, diskrecija, ekspeditivnost, poštovanje dostojanstva pacijenta

Medicinski fakultet sam završio na MEF-u u Zagrebu. Od 2005. do 2014. godine sam radio kao liječnik u OB "Dr. Josip Benčević" u Slavonskom Brodu. Specijalzairao sam psihijatriju na KBC-u Rebro od 2008. do 2012. god. kada postajem specijalist psihijatrije. Od 2015. do 2020. god. radim u NPB "Dr Ivan Barbot'' u Popovači gdje sam bio voditelj Poliklinike za dječju i adolescentnu psihijatriju sa dnevnom bolnicom. Od 2016. do 2018. god. polazim užu specijalizaciju iz dječje i adolescentne psihijatrije na KBC-u Rebro te postajem subspecijalist iz tog područja čime se i dalje uglavnom bavim.
Aktivno sam bio članom Hrvatskog psihijatrijskog društva te sam od 2016. do 2018. bio predsjednik Sekcije mladih psihijatara HPD-a. Organizirao sam niza radionica i tečajeva na kongresima i drugdje.
Imam edukacije iz Transakcijske analize, psihodinamskih psihoterapija, sistemske obiteljske psihoterapije i hipnoterapije. Moje uže zanimanje je integrativna primjena psihoterapije i socioterapije u širem smislu.
U međuvremenu pišem eseje, poeziju i amaterski skladam modernu glazbu.

--
Marko Tomičević, dr. med, specijalist psihijatrije, subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije
Klinička bolnica Dubrava
Klinika za psihijatriju
Av. Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb

Marko Tomičević, MD, psychiatrist, specialist in child and adolescent psychiatry
University Hospital Dubrava
Department of Psychiatry
Av. Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb, Croatia

Specijalista psihijatre i psihoterapeut, uži specijalista dječje i adolescentne psihijatrije i uži specijalista psihoterapije, grupni psihoterapeut i psihodrama psihoterapeut.
41 godina radnog staža u dječjoj i adolescentnoj psihijatriji.
Psihoterapeut koji je radio sa psihotraumatiziranima u Domovinskom ratu, te osobno dvije i pol godine kao dragovoljac sudjelovao u Domovinskom ratu, odlikovan spomenicom Domovinskog rata.
Objavio više od stotinu znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima.
Sa Lunafilm Zagreb snimio edukativni 60-minutni film Dječji crtež i psihotrauma.
Objavio tri stručne knjige, Slika i crtež u psihoterapiji djece, Psihodinamski pristup djeci i mladeži s teškoćama učenja u izdanju Hrvatsko pedagoško-književnog zbora Zagreb i Slika i crtež u psihoterapiji djece i obitelji, u izdanju Medicinske naklade Zagreb.
Objavio deset zbirki poezije i uvršten u Antologiju suvremene hrvatske poezije, koja je prevedena i na talijanski.
Sudjelovao u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi iz psihološke medicine, psihoterapije i dječje psihijatrije. Edukator iz psihodrame (psihoterapije s scenskom ekspresijom) i obiteljske psihoterapije.
Jedan od osnivača i prvi tajnik Hrvatskog društva za dječju i adolescentnu psihijatriju.
Sudionik u domaćim i inozemnim projektima za zaštitu mentalnog zdravlja djece, te pružanja psihološke pomoći djeci u ratu i oboljelima od PTSP-a: IRCT Denmark, PARTAGUE France, SOS Herman Gmeiner Akademie.
Supervizor tijekom tri godine u Klinici za pedijatriju u Klaićevoj bolnici, Zagreb.

Rođen sam 1964.g. u Zagrebu.
Srednju školu završavam u Zagrebu. Medicinski fakultet završio sam također u Zagrebu 1991.g.
Nakon četiri godine rada u Hitnoj pomoći grada Zagreba krenuo sam na specijalizaciju iz psihijatrije na Klinici za psihijatriju KBC Rebro. Sedam godina radim kao psihijatar.
Dvije godine u Općoj bolnici Karlovac, gdje sam bio voditelj Dnevne bolnice za alkohologiju te dvije godine u Psihijatrijskoj bolnici Rab.
U Psihijatrijskoj bolnici Rab radio sam bio na forenzičkom odjelu, odjelu za ovisnost i granična stanja, prijemnom odjelu, odjelu socijalne psihijatrije te na kraju postajem voditelj odjela sveobuhvatne psihijatrije.
U Općoj bolnici Karlovac imao sam opću psihijatrijsku ambulantu te ambulantu za ovisnosti. Kao konzilijarni surađivao sam i sa kolegama iz drugih grana medicine.
Zadnjih četrnaest godina radim kao dječji i adolescentni psihijatar subspecijalist kako u poliklinici tako i na Odjel PB za djecu i mladež.
Imam odslušan poslijediplomski stručni studij iz Socijalne psihijatrije i sociopatologije te stručni studij iz Dječje i adolescentne psihijatrije. Od 2012.g. sam i subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije.
Od 12.mjeseca 2019. sam v.d. ravnatelj Psihijatrijske bolnice za Djecu i mladež, jedinstvene takve u Republici hrvatskoj, a od 10. mjeseca i ravnatelj.
Iz ravnateljstva sam izašao 26.04.2022. te nastavio raditi kao dječji i adolescentni psihijatar kako u poliklinici tako i na našem Odjelu.
Cijelo vrijeme od 2007.g. bio sam neposredno u ordinacijama hitne psihijatrijske pomoći.

Rođena sam 1989. godine u Slavonskom Brodu gdje sam završila osnovnoškolsko i srednješkolsko obrazovanje.
Nakon završene klasične gimnazije, 2008. godine upisujem Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala sam 2014. godine.
Pripravnički staž završila sam 2015. godine u KB Dubrava, gdje iste godine započinjem specijalističko usavršavanje iz reumatologije u Zavodu za kliničku imunologiju, alergologiju i reumatologiju Klinike za unutarnje bolesti. Specijalistički ispit položila sam u ožujku 2022. godine.
Radim kao odjelni liječnik te u polikliničkoj djelatnosti Zavoda.
Autorica sam i koautorica više u hrvatskim i inozemnim stručnim časopisima.
U edukaciji sam iz područja ultrazvučne dijagnostike u reumatologiji.
Članica sam Hrvatskog reumatološkog društva.

Prof. dr. sc. Nataša Klepac, prim. dr. med., spec. neurolog-subspecijalist neurodegenerativnih bolesti.
Rođena je u Zagrebu gdje je i diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1997. godine. Svoj radni staž je započela kao znanstveni novak na Klinici za neurologiju KBC Zagreb za koju je i specijalizirala kliničku neurologiju te je od 2007. liječnik specijalist na Klinici za neurologiju KBC Zagreb i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Aktualno je voditeljica Referentnog centra Ministarstva zdravstva RH za kognitivnu neurologiju i neurofiziologiju.
Aktivni sudjeluje u dodiplomskoj nastavi Medicinskog fakulteta na kolegiju Neurologije, Palijativne medicine i Etike te u poslijediplomskoj nastavi specijalističkih studija Kliničke neurologije, Obiteljske medicine i Neurokirurgije. Član je Povjerenstva RH za gerijatriju, upravnog odbora Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest i podpresjednica Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi pri Hrvatskom liječničkom zboru i ispitivač na subspecijalističkom ispitu iz neurologije.
Znanstveni stupanj magistra znanosti stekla je 2004. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu a doktora znanosti 2009. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu
2017. godine stekla je naziv primarijus.
2019. godine stekla je naziv subspecijalista neurodegenerativnih bolesti.
2019. godine imenovana je u izvanrednog profesora na Katedri za neurologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Aktivno je sudjelovala na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima i tečajevima, a uz to je autor niza radova u stručnim domaćim i stranim časopisima kao i urednica knjiga te koautor poglavlja nastavnih tekstova.
Poseban interes njezinog rada su neurodegenerativne bolesti, poglavito demencije, dijagnostika i liječenje kognitivnih poremećaja, metode kognitivne stimulacije i kognitivnog treninga. U svakodnevnom radu skrbi o bolesnicima s neurodegenerativnim poremećajima, poglavito Parkinsonovom bolesti ali i drugim poremećajima pokreta i kognitivnih funkcija.

Poliklinika "A.B.R"

Derenčinova 26

Zagreb Derenčinova 26/1 ugao s Šubićevom

Telefon/fax:
fixphone +385 (1) 4551-131,
fixphone +385 (1) 4556-507

Mobitel:
phone icon  +385 98 915 3144
(WhatsApp i Viber)

E-mail: abr@poliklinikaabr.hr 

2000px Wi Fi Logo.svg

Poslovna jedinica Bužanova

Zagreb, Bužanova 10b/1 križanje Zvonimirove i Heinzelove

Telefon/fax:
fixphone +385 (1) 2303-173,
fixphone +385 (1) 2303-175
fixphone +385 (1) 8890-818

Mobitel:
phone icon +385 99 402 0376
( WhatsApp i Viber)

E-mail: abr@poliklinikaabr.hr

2000px Wi Fi Logo.svg

sjena
 Suradne poliklinike i partneri

kaliper Medial logo  bilic2