Prof.dr.sc. Ljubica Matijević – Mašić, dr.med., internist, klinički imunolog, alergolog, reumatolog
 • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

 • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

 • Ljubaznost, razumijevanje, povjerenje, brza obrada na jednom mjestu

 • Ljubaznost, razumijevanje, povjerenje, brza obrada na jednom mjestu

 • Profesionalnost, diskrecija, ekspeditivnost, poštovanje dostojanstva pacijenta

 • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

 • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

 • Profesionalnost, diskrecija, ekspeditivnost, poštovanje dostojanstva pacijenta

Rođena 1949 godine,1972 diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,1973 obavila redovni liječnički staž u Domu zdravlja Maksimir u Zagrebu,1974 položila stručni ispit.
1977 poslijediplomski studij na Sveučilištu u Zagrebu iz biologije, smjer biomedicina- imunologija
1978 položila specijalistički ispit iz interne medicine te nastavila sa radom na Internom odjelu VB, potom Nove i Opće bolnice i na Klinici za interne bolesti KB "Dubrava" Zagreb.
1979 poslijediplomski studij iz alergologije i kliničke imunologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, prva generacija.
Od 1979. rad u Alergološko imunološkoj ambulanti VB Zagreb , Nove i Opće bolnice i Zavoda za kliničku imunologiju i reumatologiju KB Dubrava.
1982 Diploma o završenom prvom dijelu nastave poslijediplomskog studija iz Alergologije i kliničke imunologije.
1987 Diploma o završenom poslijediplomskom obrazovanju za znanstveno usavršavanje Alergologija i klinička imunologija i obranila magistarski rad pod naslovom "Varijable i standardizacija procjene atopijske reakcije kože" te stekla naslov magistra medicinskih znanosti.
1987 član Odbora za standardizaciju bioloških pripravaka JAZU te član Upravnog odbora Komisije za kliničku imunologiju zdravstva grada Zagreba.
1988 uvodi u rad protočni citometar Coulter u suradnji sa znanstvenicima iz Imunološkog Zavoda. Konzultant kliničke imunologije VB Zagreb.
1988 izabrana u znanstveno-istraživačko zvanje "znanstveni asistent" na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.
1988 Stručno usavršavanje na Imunološkom odjelu St Thomas Hospital u Londonu, stručno usavršavanje Prof. D. Dumonde, uz potporu British Councila.
1988 jedan od utemeljitelja organizirane znanstveno- istraživačke djelatnosti u VB Zagreb.
1989 naslov "primarius", Republičkog komiteta za zdravstvenu i socijalnu zaštitu SRH.
1991 stručno usavršavanje na Odjelu za kliničku imunologiju Medizinische Universitätsklinik Graz kod Prof. G.Tilz-a.
1992 dopredsjednik Znanstveno nastavnog Vijeća Nove Bolnice Zagreb.
1993 obranila doktorsku disertaciju "Promjene imunoreaktivnosti u tijeku kronobiološkog ritma" stekla naslov doktora medicinskih znanosti.
1993 pozvani član EAACI subkomiteta Physical Urticaria: Diagnostic Guidelines and Standardization of Challenge Procedures ( Dijagnostički naputci i standardizacija dijagnostičkih procedura ).
1999 Ministarstvo znanosti i tehnologije RH i Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu- izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području biomedicine i zdravstva.
2001 dopredsjednik Vijeća za znanstvenu i nastavnu djelatnost KB Dubrava.
2001 Rješenje Ministarstva zdravstva- status specijaliste uže specijalnosti alergologije i kliničke imunologije.
2002 Rješenje Ministarstva zdravstva o članstvu u Povjerenstvu za promicanje pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti .
2002 Glavni istraživač projekta: Kronobiološki mehanizmi u kliničkoj medicini Ministarstva znanosti i tehnologije RH.
2003 Ministarstvo znanosti i tehnologije RH i Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu- izbor u znanstvenoistraživačko zvanje viši znanstveni suradnik u području biomedicine i zdravstva.
2005 supotpisnik Sporazuma o znanstvenoj suradnji Instituta "Ruđer Bošković" i KBD.
2007 Rješenje Matičnog povjerenstva za područje biomedicine i zdravstva Vijeća veleučilišta i visokih škola Zdravstvenog veleučilišta RH br. 02-399/2-2007 o ispunjavanju uvjeta Vijeća veleučilišta i visokih škola RH za izbor u nastavno zvanje profesora visoke škole u području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina.
2012.Voditeljica Dnevne bolnice i jedinice za polikliničko- konzilijarnu djelatnost na Zavodu za kliničku imunologiju i eumatologiju na Klinici za unutarnje bolesti u Kliničkoj bolnici "Dubrava"
2012 Rješenje Ministarstva zdravlja : status specijaliste uže specijalnosti reumatologije.
Sudjeluje u edukaciji specijalizanata interne medicine, alergologije, kliničke imunologije i reumatologije od 1978 g.

Nastavna djelatnost: poslijediplomska nastava na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u području imunologije i stresa, i na Prehrambeno tehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u području Dijetetike. Dodiplomska nastava na zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu u okviru kolegija Patofiziologija. Voditelj kolegija "Dijetetika" na zdravstvenom veleučilištu Sveučilišta u Dubrovniku.

Autor niza stručnih i znanstvenih publikacija ( preko 5o od kojih viđše od 10 citiranih u CC i Index Medicus-u ) . Aktivno sudjeluje u radu stručnih i znanstvenih simpozija u zemlji i inozemstvu u području interne medicne, alergologije, kliničke imunologije i reumatologije. Obnaša dužnost stalnog sudskog vještaka u području interne medicine, alergologije, kliničke imunologije i reumatologije.

 • Član Hrvatske liječničke komore
 • Član Hrvatskog Društva za alergologiju i kliničku imunologiju
 • Član Hrvatskog Društva za aterosklerozu
 • Član Hrvatskog imunološkog Društva
 • Član Hrvatskog reumatološkog Društva
 • Član Europske Akademije za Alergologiju i Kliničku imunologiju (European Academy of Allergology and Clinical Immunology, EAACI)

Poliklinika "A.B.R"

Derenčinova 26

Zagreb Derenčinova 26/1 ugao s Šubićevom

Telefon/fax:
fixphone +385 (1) 4551-131,
fixphone +385 (1) 4556-507

Mobitel:
phone icon  +385 98 915 3144
(WhatsApp i Viber)

E-mail: abr@poliklinikaabr.hr 

2000px Wi Fi Logo.svg

Poslovna jedinica Bužanova

Zagreb, Bužanova 10b/1 križanje Zvonimirove i Heinzelove

Telefon/fax:
fixphone +385 (1) 2303-173,
fixphone +385 (1) 2303-175
fixphone +385 (1) 8890-818

Mobitel:
phone icon +385 99 402 0376
( WhatsApp i Viber)

E-mail: abr@poliklinikaabr.hr

2000px Wi Fi Logo.svg

sjena
 Suradne poliklinike i partneri

kaliper Medial logo  bilic2