Neuropedijatrijski pregled
 • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

 • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

 • Ljubaznost, razumijevanje, povjerenje, brza obrada na jednom mjestu

 • Ljubaznost, razumijevanje, povjerenje, brza obrada na jednom mjestu

 • Profesionalnost, diskrecija, ekspeditivnost, poštovanje dostojanstva pacijenta

 • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

 • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

 • Profesionalnost, diskrecija, ekspeditivnost, poštovanje dostojanstva pacijenta

Neuropedijatrijski pregled
Prim dr sc Ljiljana Popović Miočinović
Neuropedijatar (specijalista pedijatar i subspecijalista dječje neurologije)
Poliklinika ABR, Bužanova 10 b,Zagreb

Neuropedijatrijski pregled specifičan je pregled u dječjoj dobi, obavlja ga neuropedijatar. Neuropedijatar je specijalista za dječje bolesti - pedijatar sa dodatnom specijalizacijom iz užeg područja dječje neurologije.
Neuropedijatrijski pregled obuhvaća:
1) neurorazvojni pregled – specifično ovisan o dobi djeteta
2) neurološki pregled djece kod neuroloških bolesti koje se javljaju u dječjoj dobi

1) Neurorazvojni pregled je potreban djeci koja imaju neurorizične faktore.To su prijevremeno rođena djeca - nedonoščad, djeca rođena sa malom porođajnom težinom , djeca koja su za vrijeme poroda "ostala bez kisika" ili imala "krvarenje u mozak", djeca sa niskom ocjenom APGAR , djeca koja su imala žuticu kod poroda, infekcije, apnoje-prestanak disanja, konvulzije, ili bilo koju drugu komplikaciju prije poroda i oko poroda.
Neurorazavojni pregled je potreban kod male dojenčadi koja imaju:

 • Nagle neusklađene pokrete ruku, glave tijela nastale bez vanjskih podražaja ili postupaka tijekom njege djeteta.
 • Poteškoće sisanja i gutanja ili odbijanje sisanja i gutanja
 • Tremor- drhtanje ruku ili nogu
 • Dugotrajan plač koji nije izazvan podražajima izvana, plač može biti vriskav, prodoran ili slab
 • Izvijanje djeteta u luk dok mirno leži ili dok se manipulira djetetom
 • „Prečvrsto" ili mlohavo dojenče

U neurorazvojnom pregledu procjenjuje se: ponašanje djeteta, socijalna suradnja, interes, pažnja, vid, sluh, govor, tonus/napetost mišića, količina i vrsta pokreta, usvojene vještine (držanje glave, okretanje sa leđa na trbuh, sjedenje, puzanje, stajanje, hodanje, spretnost ruku u manipulaciji predmetima i drugo).
Sve nabrojano procijenjuje se u odnosu na dob djeteta. Pojedini segmenti razvoja su podjednaki u sve djece, a neki segmenti se značajno razlikuju prema brzini i kvaliteti usvajanja aktivnosti, odnosno postizanja određenog stupnja razvoja.
Zbog toga je kod neurorizične djece potrebno ispravno i što ranije procjeniti neurorazvoj. U najvećeg broja neurorizične djece neurorazvoj je normalan, ali je specifičan kod svakog pojedinog djeteta.Upravo zbog te specifičnosti potrebno je svako dijete procijeniti prema njegovoj stvarnoj/kronološkoj dobi i dobi usvojenih aktivnosti, te dijagnosticirati uredan neurorazvoj ili neurorazvojna odstupanja u dojenačkoj dobi ( sindrom iritacije, distonije, spastičnosti, hipotonije).
Prema procjeni neurorazvoja djeteta neuropedijatar će preporučiti roditeljima primjenu specifičnih postupka s djetetom u svakodnevnom životu ( handling) ili uključivanje u habilitacijski tretman ( neurorazvojna terapija-Bobath, Vojta terapija , terapija senzoričke integracije, vibroterapija, i dr) ili neki drugi oblik liječenja.
Nakon dojenačke dobi, djeca sa neurorizičnim faktorima ali i djeca bez poznatih neurorizičnih faktora mogu imati znakove neurorazvojih poremećaja. To su

 • poremećaji u ponašanju, poremećaj u razvoju govora, nespretnost " stalno" padanje
 • ADHD- hiperaktivnoost sa poremećajem pažnje
 • autizam, mentalna retardacija
 • cerebralna paraliza
 • poremećaji spavanja
 • neuspjeh u školi, problematično ponašanje

2) Neuropedijatrijski pregled -neurološki pregled djece kod neuroloških bolesti koje se javljaju u dječjoj dobi.To su:

 • febrilne konvulzije
 • epilepsija
 • glavobolja
 • sinkopa, kolaps/nagla nasvjestica
 • i drugi problemi vezani uz neurološki sistem djeteta

Neuropedijatrijski pregled započinje uzimanjem podataka zbog kojih dijete dolazi na pregled. Podatke daju roditelji i dijete ( starije od 6 godina).
Neurološki pregled koji slijedi specifičan je za dob, to znači da se primjenjuju testovi i tehnike primjerene dobi djeteta.
Ovisno o postavljenoj radnoj dijagnozi, procijenjuje se potreba za proširivanjem obrade drugim pretragama (npr. EEG, UZ mozga - u dojenačkoj dobi, CT ili MR mozga, krvne pretrage i drugo). Po potrebi dijete se upućuje doktorima drugih specijalnosti ( fizijatar, okulist, neurokirurg,psihijatar ) ili drugim stručnjacima (psiholog,logoped, defektolog)
Liječenje započinje po postavljanju dijagnoze i može biti medikamentozno što podrazumijeva redovito uzimanje lijekova, ili se provode drugi oblici liječenja , kao što su vježbe neurorazvojne gimnastike i drugi oblici fizikalne terapije, logopedske vježbe i ostali oblici terapije sukladni postavljenoj dijagnozi.
Obzirom da je je osnovno obilježje dječje dobi rast i razvoj, potrebne su redovite kontrole neurorazvoja kod neuropedijatra.

Prim dr sc Ljiljana Popović Miočinović
Neuropedijatar (specijalista pedijatar i subspecijalista dječje neurologije)

Poliklinika "A.B.R"

Derenčinova 26

Zagreb Derenčinova 26/1 ugao s Šubićevom

Telefon/fax:
fixphone +385 (1) 4551-131,
fixphone +385 (1) 4556-507

Mobitel:
phone icon  +385 98 915 3144
(WhatsApp i Viber)

E-mail: abr@poliklinikaabr.hr 

2000px Wi Fi Logo.svg

Poslovna jedinica Bužanova

Zagreb, Bužanova 10b/1 križanje Zvonimirove i Heinzelove

Telefon/fax:
fixphone +385 (1) 2303-173,
fixphone +385 (1) 2303-175
fixphone +385 (1) 8890-818

Mobitel:
phone icon +385 99 402 0376
( WhatsApp i Viber)

E-mail: abr@poliklinikaabr.hr

2000px Wi Fi Logo.svg

sjena
 Suradne poliklinike i partneri

kaliper Medial logo  bilic2