Ispis

Color doppler arterija i vena ruku i nogu je ultrazvučna metoda kojom se omogućava simultani prikaz krvnog protoka i građe krvnih žila. Patološke promjene prikazuju se kao suženje ili potpuno začepljenje arterije, što je najčešće kod ateroskleroze ili tromboze vena. Prate ih smetnje protoka različitog stupnja, čije posljedice. Pretraga je posebno opravdana kod bolova u mišićima nogu pri hodu ili ruku pri radu, kod vidljivih promjena boje i temperature okrajina, gangrenoznih promjena, oteklina nogu ili ruku, te vidljivo proširenih vena.
Pretraga je bezbolna, jer liječnik koristi jedino ultrazvučnu sondu prislonjenu na kožu ispitanika, koja je prethodno, radi boljeg prijenosa ultrazvučnog signala, namazana gelom. Traje oko 20-30 minuta. Nije potrebna priprema.