Ispis

Transkranijska sonografija moždanog parenhima je nova ultrazvučna metoda tek odnedavno dostupna Hrvatskoj. Radi se o visoko specifičnoj ultrazvučnoj metodi pregleda mozga koja omogučava ranu detekciju i diferencijaciju poremećaja kretanja ( esencijalni tremor, Parkinsonova bolest, psihogeni tremor…). Također je korisna u dijagnostici depresivnog poremećaja i procjene rizika suicidalnosti.

1. Budišić, Mislav; Karlović, Dalibor; Trkanjec, Zlatko; Lovrenčić-Huzjan, Arijana; Vuković, Vlasta; Bošnjak, Jelena; Demarin, Vida. Brainstem raphe lesion in patients with major depressive disorder and in patients with suicidal ideation recorded on transcranial sonography.// European archives of psychiatry and clinical neuroscience. 260 (2010); 135-140
2. Budišić, Mislav; Trkanjec, Zlatko; Bosnjak, Jelena; Lovrenčić-Huzjan, Arijana; Vuković, Vlasta; Demarin, Vida. Distinguishing Parkinson's disease and essential tremor with transcranial sonography. // Acta neurologica scandinavica. 119 (2009),1; 17-21