Ispis

ABI ( ankle-brachial index ) je neinvazivni test za procjenu hemodinamskih poremećaja arterija zdjelice i nogu, a predstavlja odnos sistoličkog tlaka potkoljeničnih i nadlaktične arterije.Normalne vrijednosti kreću se u rasponu od 0,90 - 1,20. Uz neka ograničenja ABI je, uz mjerenje segmentnih tlakova, test izbora za praćenje kroničnih obliterirajućih promjena arterija zdjelice i nogu, kao i pokazatelj učinka kirurške revaskularizacije ( premosnice ), PTA i/ili stentiranja. Porast ABI za više od 0,15 ukazuje na značajno poboljšanje, dok sniženje ABI za više od 0,15 ukazuje na značajno pogoršanje