Ispis

 Indikacije:

- obitelji s jednim bolesnim članom (najčešće oboljelim od neke psihičke, ali i 
  somatske bolesti)
- obitelji s djecom koja imaju poremećaj ponašanja ili hranjenja
- obitelji koje imaju problem s alkoholizmom ili drugim ovisnostima
- obiteljska psihoterapija može prerasti u bračnu jer se nerijetko pokaže da je 
  vodeća upravo patologija bračnog para
- isključivo problematika unutar bračnih partnera

Terapijski ciljevi:

- motivirati obitelj na promjenu odnosa a ne se samo koncentrirati na ponuđeni
  simptom odnosno razlog dolaska
- postići da obitelj definira problem i sama ponudi modele rješavanja
- ojačati bračni podsustav i prirodne saveze: potaći prirodnije funkcioniranje
  obiteljskih podsustava (podsustav bračnog para, podsustav roditelja, podsustav
  djece)
- umanjiti patološke oblike komunikacije
- razvijati empatiju, razumijevanje, uvažavanje i toleranciju različitosti
- nastojati definirati uloge i pravila, potaći dosljednost, raditi na postavljanju granica,
  poticati individuaciju i autonomnost bez straha od „raspada" obitelji i očuvati svijest
  o obiteljskom zajedništvu