Ispis

 

 

Poliklinika "A.B.R." započela je s radom u ljeto 1993. godine kao ordinacija za neuropsihijatriju i tako je prvi put privatno započeta neurološka dijagnostika i liječenje u Republici Hrvatskoj. 1995. godine ordinacija za neuropsihijatriju prelazi u Polikliniku za neuropsihijatriju „A.B.R.“ u Derenčinovoj 26 u Zagrebu, koja ujedno postaje prva privatna poliklinika za neuropsihijatriju u Republici Hrvatskoj.
Predanim radom posao se razvija tako da otvaramo poslovnu jedinicu u Bužanovoj 10b u Zagrebu u ljeto 2007. godine. Ubrzo dobivamo rješenje za otvaranje interne medicine, a kasnije i pedijatrije. Radi toga službeno mijenjamo naziv 2013. u Poliklinika "A.B.R.". 2018. godine Poliklinika A.B.R. dobiva rješenje za otvaranje dermatovenerologije. I dalje smo stalno u proširenju usluga, dijagnostike te suradnika.