Ispis

Diplomirao je 2001g na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalist je neurologije od 2010 g. a od 2016 g je subspecijalist Intenzivne medicine. Predavač je na tečajevima kontinuirane medicinske edukacije iz područja neurosonologije ,moždanog udara te na domaćim i internacionalnim kongresima. Autor je i koautor na više od 50 znanstvenih i stručnih radova i kongresnih sažetaka u stranim i domaćim časopisima. Uže područje rada je intenzivna medicina uz istraživanje i primjenu suvremenih principa liječenja akutnog moždanog udara i primarne i sekundarne prevencije cerebrovaskularnih poremećaja te praktičnu primjenu ultrazvuka u jedinicama intenzivnog liječenja. Od 2017 g je mentor u diplomskoj nastavi Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta (ERF). Od 2017/2018g je na Postdiplomskom doktorskom studiju „Biomedicina i zdravstvo“ MEF Sveučilišta u Zagrebu, pod temom „Uloga transkranijske sonografije moždanog parenhima u obradi bolesnika s Parkinsonovom bolesti“. Član (national representative) European academy of Neurology (EAN) panela kome i poremećaja svijesti od 2018g. Od 2021g periodički rad u respiracijsko-intenzivističkom odijelima s bolesnicima s COVID infekcijama. Od 2021g. titula primarijusa.