Prim.dr.sc. Björn Dario Franjić, dr.med., spec.opće kirurgije, subspec.vaskularne kirurgije
  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Ljubaznost, razumijevanje, povjerenje, brza obrada na jednom mjestu

  • Ljubaznost, razumijevanje, povjerenje, brza obrada na jednom mjestu

  • Profesionalnost, diskrecija, ekspeditivnost, poštovanje dostojanstva pacijenta

  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Profesionalnost, diskrecija, ekspeditivnost, poštovanje dostojanstva pacijenta

Prim.dr. sc. Björn Dario Franjić, dr. med.
Specijalist opće kirurgije, subspecijalist vaskularne kirurgije

Rođen sam 1972. god. u Sauda-i u Norveškoj gdje sam pohađao dio osnovne škole. Od 1982.g. živim u Zagrebu, gdje sam završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao sam na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1996.godine. Za vrijeme studija, četiri godine sam bio demonstrator pri Zavodu za anatomiju „Drago Perović“, a dio stručne prakse proveo sam na dječjoj kirurgiji u Centre hospitalier universitaire de Rennes, u Rennes-u u Francuskoj.
Pripravnički staž obavio sam za Kliniku za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ 1997-1998. godine, i potom položio Držani ispit. 1997. godine sam položio USMLE Step 1 (United States Medical Licensing Examination), a 1998. godine USMLE Step 2, te sam dobio certifikat ECFMG (Educational Commission for Foreign Medical Graduates).
Nakon kraćeg rada u ambulanti opće prakse, od 1998. do 1999. godine bio sam na odsluženju vojnog roka, dio kojeg sam radio kao liječnik u vojnoj ambulanti. Kirurgijom sam se počeo baviti 1999. godine u svojstvu volontera na Klinici za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“. Bio sam na specijalizaciji iz opće kirurgije od 2001. do 2005. godine u KBC „Sestre milosrdnice“, a specijalistički ispit sam položio 2005. godine; od tada radim na odjelu za vaskularnu kirurgiju. Subspecijalizaciju iz vaskularne kirurgije obavio sam 2008-2010. godine, te položio ispit iz uže specijalnosti vaskularne kirurgije početkom 2011. godine. Od 2019. godine sam vršitelj dužnosti voditelja odjela za vaskularnu kirurgiju KBC „Sestre milosrdnice“.
Poslijediplomski doktorski studij iz medicinskih znanosti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pohađao sam od 2000. do 2003. godine. Potom sam 2013/14. god. završio razlikovnu godinu poslijediplomskog studija Biomedicine i zdravstva. 2021.g. sam obranio doktorski rad pod naslovom „Uloga mjerenja protoka krvi kroz oftalmičke i intrakranijske arterije u predviđanju neuroloških deficita tijekom karotidne endarterektomije“, čime sam postao doktor znanosti u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva, u znanstvenom polju Kliničkih medicinskih znanosti, znanstvena grana Kirurgije.
Četiri godine (2001. do 2005. god.) bio sam nastavnik iz predmeta kirurgija u Srednjoj školi za medicinske sestre u Vinogradskoj. Sudjelovao sam u nastavi iz predmeta Kirurgije te Kirurške propedeutike u sklopu Stomatološkog i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Osim toga sudjelovao sam u izradi i nastavi na malom izbornom predmetu „AV fistula za hemodijalizu kod zatajenja bubrežne funkcije”, na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2010-2015. god.). I dalje sudjelujem u izvođenju nastave na predmetu Kirurgija na Medicinskom fakultetu te na predmetu Temelji liječničkog umijeća.
Član sam Hrvatskog društva za vaskularnu kirurgiju, u kojem sam 8 godina obnašao i funkciju tajnika društva. Član sam European Society for Vascular Surgery, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog kirurškog društva, te Hrvatskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju. Kao tajnik u Hrvatskom društvu za vaskularnu kirurgiju imao sam aktivnu ulogu u organiziranju brojnih sastanaka Društva, te sam u više navrata imao i aktivna izlaganja. Bio sam i u organizacijskim odborima raznih drugih skupova, te sam u više navrata bio moderator na raznim kongresnim sesijama.
Kao autor ili koautor objavio sam 22 rada u medicinskim časopisima, napisao sam poglavlje iz vaskularne kirurgije u udžbeniku iz kirurgije, te sam sudjelovao u preko 50 kongresnih priopćenja.

Poliklinika "A.B.R"

Derenčinova 26

Zagreb Derenčinova 26/1 ugao s Šubićevom

Telefon/fax:
fixphone +385 (1) 4551-131,
fixphone +385 (1) 4556-507

Mobitel:
phone icon  +385 98 915 3144
(WhatsApp i Viber)

E-mail: abr@poliklinikaabr.hr 

2000px Wi Fi Logo.svg

Poslovna jedinica Bužanova

Zagreb, Bužanova 10b/1 križanje Zvonimirove i Heinzelove

Telefon/fax:
fixphone +385 (1) 2303-173,
fixphone +385 (1) 2303-175
fixphone +385 (1) 8890-818

Mobitel:
phone icon +385 99 402 0376
( WhatsApp i Viber)

E-mail: abr@poliklinikaabr.hr

2000px Wi Fi Logo.svg

sjena
 Suradne poliklinike i partneri

kaliper Medial logo  bilic2