• Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Ljubaznost, razumijevanje, povjerenje, brza obrada na jednom mjestu

  • Ljubaznost, razumijevanje, povjerenje, brza obrada na jednom mjestu

  • Profesionalnost, diskrecija, ekspeditivnost, poštovanje dostojanstva pacijenta

  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Profesionalnost, diskrecija, ekspeditivnost, poštovanje dostojanstva pacijenta

Osnovnoškolsko obrazovanje započela je u Njemačkoj, a završila u Hrvatskoj. Završila je opću gimnaziju u
Zadru 2006.godine, a potom iste godine upisala Medicinski fakultet u Zagrebu.
Tijekom studija primila je Dekanovu nagradu za opći doprinos radu i ugledu Fakulteta 2010.godine i
posebnu Rektorovu nagradu 2012.godine. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 2012.godine.
Iste godine u prosincu započinje pripravnički staž u Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije u
trajanju godinu dana, a po završetku polaže Državni stručni ispit u siječnju 2014.godine i dobiva licencu za
samostalni rad kao liječnik. U kolovozu 2014.godine započinje specijalizaciju iz psihijatrije za Zavod za javno
zdravstvo Varaždinske županije.
U prosincu 2019.godine polaže specijalistički ispit i postaje specijalist psihijatar.
2016.godine upisuje doktorski poslijediplomski znanstveni studij pod mentorstvom docentice Ane Matošić i
komentorstvom profesora Dalibora Karlovića s Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice".
Autor je i koautor više postera i stručnih publikacija na raznim znanstvenim i stručnim skupovima.
2017.godine ulazi u psihoanalatičku psihoterapijsku edukaciju za grupnog analitičara.
Od 2016. do 2018. godine radi kao jedan od partnera na europskom ERASMUS+ projektu pod nazivom SPAHCO.

Poliklinika "A.B.R"

Derenčinova 26

Zagreb Derenčinova 26/1 ugao s Šubićevom

Telefon/fax:
fixphone +385 (1) 4551-131,
fixphone +385 (1) 4556-507

Mobitel:
phone icon  +385 98 915 3144
(WhatsApp i Viber)

E-mail: poliklinika.abr@xnet.hr 

2000px Wi Fi Logo.svg

Poslovna jedinica Bužanova

Zagreb, Bužanova 10b/1 križanje Zvonimirove i Heinzelove

Telefon/fax:
fixphone +385 (1) 2303-173,
fixphone +385 (1) 2303-175
fixphone +385 (1) 8890-818

Mobitel:
phone icon +385 99 402 0376
( WhatsApp i Viber)

E-mail: poliklinika.abr@xnet.hr

2000px Wi Fi Logo.svg

sjena
 Suradne poliklinike i partneri

 Medial logo  bilic2