Prof.dr.sc. Živko Gnjidić, prim. dr. med, specijalist neurokirurgije i opće kirurgije
  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Ljubaznost, razumijevanje, povjerenje, brza obrada na jednom mjestu

  • Ljubaznost, razumijevanje, povjerenje, brza obrada na jednom mjestu

  • Profesionalnost, diskrecija, ekspeditivnost, poštovanje dostojanstva pacijenta

  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Profesionalnost, diskrecija, ekspeditivnost, poštovanje dostojanstva pacijenta

Znanstveni savjetnik Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Naslovni izvanredni profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Mostaru.

Član je više stručnih društava Hrvatskog liječničkog zbora i HLK, Odbora za genomiku i proteomiku u onkologiji Razreda za medicinske znanosti HAZU, dopisni član Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije nauka i umjetnosti (BHAAAS), svjetskog i europskog neurokirurškog udruženja (WANS, EANS), The Pituitary Society, International Society of Pituitary Surgeons.

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao 1973.g., specijalizacija opće kirurgije 1980. specijalizacija neurokirurgije 1984.g. magisterij znanosti 1989. g., primarijat 1990. g., doktorat znanosti 1994. g. Poslijediplomski studij neurologije 1982. i poslijediplomski studij endokrinologije 1983.

Internacionalno usavršavanje:
Od 1979. g. do 1985.g. 14 mjeseci subspecijalizacija kirurgije hipofize u Sveučilišnoj bolnici Eppendorf u Hamburgu, 1979.g. studijski boravak u Sveučilišnoj bolnici Grosshadern, Sveučilišta Ludwig Maximillian u Münchenu , 1982.g. studijski boravak u Sveučilišnoj kantonalnoj bolnici u Zürichu, od 1980. g. do 1990.g. više intenzivnih poslijediplomskih tečajeva u Hanoveru u sklopu Continuing Education Project pod vodstvom prof. dr. Samiia.

Po povratku sa subspecijalizacije kirurgije hipofize 1982.g. započinje vrlo uspješna serija mikrokirurških operacija tumora hipofize i selarne regije transsfenoidalnim pristupom.
Uz akademika Mladena Seksa i prof dr. Branku Vizner jedan je od suosnivača multidisciplinarnog Centra za neuroendokrinologiji i bolesti hipofize Klinike za unutarnje bolesti. Zahvaljujući umreženosti i intenzivnoj suradnji više specijalističkih disciplina, tijekom zadnjih 35 godina operirao je oko 2000 tumora hipofize i selarne regije sa zavidnim funkcionalnim rezultatima na svjetskoj razini. Rezultat ovako intenzivnog bavljenja pituitarnom kirurgijom je 1989.g. osniva i vodi odsjek a 2010.g. odjel za neuroendokrinolgiju klinike za neurokirurgiju KBC Sestre milosrdnice.
Od 2008.g. prof dr. Gnjidić je voditelj Referentnog centra ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kirurško liječenje tumora hipofize.
Uz stručni klinički rad s bolesnicima odvijala se i značajna znanstvena, nastavna i publicistička aktivnost. Prof. Gnjidić je sudjelovao u 8 znanstvenih projekata Ministarstva znanosti i tehnologije i bio voditelj projekta „Genetska podloga razvitka tumora hipofize“.
Publicirao je ukupno 204 rada, od čega 14 u CC 4 u SCI i 24 u časopisima indeksiranim u bibliografskim bazama podataka, 21 rad u ostalim časopisima i publikacijama, 2 nastavna teksta, 39 poglavlja u knjigama, urednik i koautor u 7 knjiga koje se koriste u nastavi na Medicinskom fakultetu u Zagrebu i Mostaru, 2 sažetka kongresnih priopćenja objavljeni u časopisima indeksiranim u CC i 92 sažetka kongresnih priopćenja.

Kvalifikacijski radovi:
Magistarski rad: Odgovor hormona rasta na primjenu tireoliberina u akromegaličkih bolesnika prije i nakon transsfenoidalne adenomektomije. Zagreb; 1989.
Doktorska disertacija: Evaluacija kliničkih, radioloških i laboratorijskih parametara kod akromegaličkih bolesnika operiranih transsfenoidalnim pristupom. Zagreb; 1994.

Osim sudjelovanja u više predmeta dodiplomske i posljediplomske nastave na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu viditelj je kolegija Kirurško liječenje tumora hipofize doktorskog poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo.
U suradnji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske akademije medicinskih znanosti i KBC Sestre milosrdnice organizirao je i bio voditelj međunarodnog znanstvenog simpozija Suvremeno kirurško liječenje tumora hipofize održanog 2004.g.
U suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Razredom za medicinske znanosti HAZU bio je organizator i voditelj 5 znanstvenih simpozija održanih u HAZU: Prolaktinomi – medikamentozno ili kirurško liječenje? 2009. g.,
Tumori lubanjske osnovice – sadašnjost i budućnost 2010. g.,
Cushingov sindrom 2012. g,
Akromegalija i gigantizam 2013. g.
Nefunkcionalni ekspanzivni procesi selarne regije 2015.g.
Rezultat navedenih simpozija su recenzirani zbornici radova koje su uz potporu Zaklade HAZU publicirali Medicinska naklada i HAZU. Navedeni zbornici se koriste kao osnovno štivo i priručnici na doktorskom poslijediplomskom studiju Biomedicina i zdravstvo.
Pozvani je predavač na brojnim domaćim i međunarodnim stručnim i znanstvenim skupovima te recenzent u više časopisa i knjiga.
Na Medicinskim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu i Mostaru utemeljio je izborni predmet Uvod u medicinsko vještačenje u građanskim parnicama te za isti uredio udžbenik. Prisegnuti je sudski vještak za područke opće kirurgije i neurokirurgije.
Osim navedenog ekspertnog rada, veliko iskustvo i zavidne rezultate stekao je u kirurškom liječenju bolesti kralježnice, patoloških procesa u području baze lubanje i neurotraumatologiji.
Specijalizacija opće kirurgije, neurokirurgije, subspecijalizacija kirurgije hipofize te poslijediplomski studij neurologije i endokrinologije daju mu mogućnost sagledavanja bolesnika u vrlo širokom kontekstu i omogućuju maksimalnu individualizaciju dijagnostičkog i terapijskog pristupa.
Nagrade: Odličje Hrvatskog liječničkog zbora “Ladislav Rakovac” 2009.g. i Začasni člana Hrvatskog liječničkog zbora 2014. godine.
Djelokrug rada prof. Živka Gnjidića je:
• Neurokirurški pregled
• Mišljenje o dijagnostičkom postupku bolesti živčanog sustava
• Analiza neuroradioloških nalaza
• Mišljenje o terapijskom postupku uz naglasak na individualizirani pristup
• Prikaz svih rizika različitih modaliteta liječenja
• Procjena najboljeg terapijskog pristupa

Poliklinika "A.B.R"

Derenčinova 26

Zagreb Derenčinova 26/1 ugao s Šubićevom

Telefon/fax:
fixphone +385 (1) 4551-131,
fixphone +385 (1) 4556-507

Mobitel:
phone icon  +385 98 915 3144
(WhatsApp i Viber)

E-mail: abr@poliklinikaabr.hr 

2000px Wi Fi Logo.svg

Poslovna jedinica Bužanova

Zagreb, Bužanova 10b/1 križanje Zvonimirove i Heinzelove

Telefon/fax:
fixphone +385 (1) 2303-173,
fixphone +385 (1) 2303-175
fixphone +385 (1) 8890-818

Mobitel:
phone icon +385 99 402 0376
( WhatsApp i Viber)

E-mail: abr@poliklinikaabr.hr

2000px Wi Fi Logo.svg

sjena
 Suradne poliklinike i partneri

kaliper Medial logo  bilic2