Prof.dr.sc. Galešić Krešimir, dr.med., spec. internist, subspecijalist nefrolog
  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Ljubaznost, razumijevanje, povjerenje, brza obrada na jednom mjestu

  • Ljubaznost, razumijevanje, povjerenje, brza obrada na jednom mjestu

  • Profesionalnost, diskrecija, ekspeditivnost, poštovanje dostojanstva pacijenta

  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Profesionalnost, diskrecija, ekspeditivnost, poštovanje dostojanstva pacijenta

CURRICULUM VITAE

Obrazovanje:
Završena gimnazija (VI zagrebačka) u Zagrebu 1976. god. odličnim uspjehom
Studij Medicinskog fakulteta u Zagrebu, 1976-81.god., završio odličnim uspjehom.
Postiplomski studij iz Onkologije na Medicinskom Fakultetu u Zagrebu 1982-84.god.
Obrana Magistarskog rada pod naslovom «Prognostički faktori multiplog mijeloma», 1985.god. Medicinski fakultet u Zagrebu.
Položio specijalistički ispit iz Interne medicine u lipnju 1990.god.
1989. god. položio FMGEMS (Foreign Medical Graduate Examination in the Medical Sciences) te nostrifikacija diplome u S.A.D.
Postdiplomski studij iz nefrologije 1992/3. g.
Obrana doktorske disertacije pod naslovom «Procjena bubrežnog krvotoka u esencijalnoj arterijskoj hipertenziji duplex-Dopplerom u boji», 1997. god. Medicinski fakultet u Zagrebu
Specijalistički staž iz Interne medicine od lipnja 1986.god. do lipnja 1990. god.
Tečaj UZV u bolnici S. milosrdnice 2017. god.
Uža spacijalnost iz nefrologije 2000. godine

Strani jezici: govorim engleski, francuski i talijanski

Znanstveno i stručno usavršavanje:
Edukacija iz hemodijalize u centru za dijalizu Urološke klinike KBC-Rebro od veljače do listopada 1995.g.
Od lipnja 1994.g. do srpnja 1995.g. kao stipendista ECFMG radim u Sveučilišnoj bolnici Carney hospital-Boston University te New England Medical Center-Tufts Universitiy, Boston, U.S.A.
Studeni i prosinac 1999.g. edukacija iz nefrologije-imunološke bolesti bubrega u Ospedale Maggiore-Milano, Italija
1999. VI Budapest Nephrology School, Svjetsko nefrološko društvo.
Poslijediplomski studij-glomerularne bolesti «Renal Biopsy in Medical Diseases of the Kidneys», Columbia University, New York, USA, rujan 2003. god.
1910, 1012, 1913, godine, Kidney Week, simpoziji o glomerularnim bolestima, Američki kongres nefrologije u Denveru, San Diegu i Atlanti
Postdiplomski studij iz nefrologije kandidat je završio na Harvard, Boston, U.S.A., godine.

Znnastveno-nastavna zvanja:
1999. god. viši asistent interne medicine Medicinskog fakulteta u Zagrebu.
2004. god. docent interne medicine Medicinskog fakulteta u Zagrebu.
2009. god. izvanredni profesor interne medicine Medicinskog fakulteta u Zagrebu.
2015. redoviti profesor interne medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u Katedri za internu medicinu
2020. redoviti profesor interne medicine u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u Katedri za internu medicinu

Zaposlenja i dužnosti:
Pripravnički staž u KB S. milosrdnice, veljača 1982- ožujak 1983. god.
Rad na internom odjelu Medicinskog centra u Virovitici, od travnja do rujna 1983. g. te od studenog 1984.g do veljače 1985.g., u svojstvu sekundarca.
1987-1990. specijalizacija iz interne medicine, KB Merkur.
1991-1996. liječnik u u Zavodu za nefrologiju KB S. milosrdnice-Zagreb.
1996. Pročelnik Odjela nefrologije u KB Dubrava, Zagreb, sada pročelnik Zavoda za nefrologiju i dijalizu, KB Dubrava.

Stručna i nastavna aktivnost:
Profesor interne medicine na Medicinskom fakultetu u Mostaru od 1999-2012. godine, održavao predavanje, seminare i vježbe iz nefrologije i interne propedeutike.
Profesor interne medicine na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu od 1993-2012. godine, održavao predavanje, seminare i vježbe iz nefrologije i interne propedeutike.
Redoviti profesor u trajnom zvanju 2020. god. Medicinski fakultet u Zagrebu.

Dodiplomska nastava
Tijekom studija bio sam tri godine demonstrator na Katedri za patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu, a školske godine 1986/87 održavao predavanja iz interne medicine u srednjoj medicinskoj školi.

Poslijediplomska nastava.
Na poslijediplomskom studiju iz Kliničke nefrologije, održao sam predavanje: Bolesti bubrega i monoklonske gamapatije, 1993. godine
Sudionik u Doktorskom studiju, nefrofarmakologija, Medicinski fakultet u Zagrebu, voditelj prof. dr. Ita Samardžija
Voditelj sam predmeta Arterijska hipertenzija na Doktorskom studiju na Medicinskom fakultetu u Mostaru.

Znanstvena aktivnost:
Područje mog znanstvenog interesa su imunološki aspekti glomerularnih bolesti, primjena Dopplera u bolestima bubrega, arterijska hipertenzija, progresija bubrežne insuficijencije.

Voditelj projekta:
Voditelj projekta ¨Prognostički čimbenici progresije bubrežne insuficijencije¨ odobren od Ministarstvu znanosti i športa Republike Hrvatske 2006. godine.

Organizacija kongresa i skupova:
1998. godine, II Hrvatski nefrološki kongres u Dubrovniku, član organizacisjkog odbora
Član Upravnog odbora Hrvatskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju 1996.-2000. godine, te od 2012 do danas.
Voditelj tečaja: Racionalni pristup liječenju imunoloških i alergoloških bolesnika u ambulanti liječnika primarne zdravstvene zaštite, Medicinski fakultet Zagreb 2001, 2002 i 2003. god. godine.
Voditelj tečaja „Primarne i sekundarne bolesti glomerula, Medicinski fakultet Zagreb 2008. god. I 2018. god.
Suradnki u tečaju. „Hitna stanja u internoj medicini“ Voditelj tečaja Božikov V. Medicinski fakultet, Zagreb 2002 i 2003. god.
Suradnki u tečaju „Urična kiselina i kardiovaskularna bolest-postoji li povezanost. Novosti u arterijskoj hipertenziji. Voditelj tečaja: Kuzmanić D. Zagreb 2002. god.
Suradnik u Nefrologija danas, Zagreb 2002.god. Akademija medicinskih znanosti, Zbor liječnika Hrvatske, Zagreb 2004. god,
Suradnki u tečaju Arterijska hipertenzija-nove smjernice, znače li korak naprijed? Voditelj tečaja: Kuzmanić D. Zagreb 2002. god.
Sudionik u simpoziju Hrvatske akademije znanosti u umjetnosti. Voditelj akademik Željko Rainer.
Suradnki u tečaju „Postoperacijska ishemija bubrega: patofiziologija, dijagnostika i liječenje“, voditelj tečaja, prof. dr. Ino Husedžinović.
Tečaj «Klinički problemi, hemodinamski parametri i terapijske odluke», voditelj tečaja, prof. dr. Ino Husedžinović.
Suradnki u tečaju Akutna bubrežna insuficijencija u sepsi., voditelj tečaja, prof. dr. Ino Husedžinović, Zagreb, 2005. god.
Hrvatsk kongres hipertenzije, Zagreb 2006. godine, član organizacijskog odbora
Hrvatsko nefrološki kongres, Split 2011. godine, član organizacijskog odbora

Članstva u znanstvenim i stručnim udrugama

1979. Hrvatski liječnički zbor.
1987. Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju, član Upravnog odbora.
1989. Hrvatsko društvo za hipertenziju, član Upravnog odbora.

Međunarodna:
1994. International Society of Nephrology.
1994. European Society of Nephrology, Dialysis and Transplantion /EDTA/.
2010. Član Nephropathology Working Group.

Članstva u stručnim odborima i povjerenstvima
2000. Član uredničkog odbora časopisa «Hineka».
1999. Ministarstvo zdravstva, Komisije za polaganje ispita iz interne medicine, uže specijalnosti iz nefrologije
2006. Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta RH – recenzent Znastvenih projekata
2012. Član uredničkog odbora časopisa „Journal od Nephropathology“
Od svibnja 2015. član Editorial Board časopisa Archives of Renal Diseases and Menagement,
Od prosinca 2017 god. član Editorial Board časopisa Journal of Clinical Nephrology,
Recenzent radova za časopis Nephrology, Collegium Antropologicum, Acta Clinica Croatica, Liječnički Vjesnik.
Član Odbora za magisterije i doktorate Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru 2008-2012. godine.
Nagrade
2011. Poster first award, Milano, XXI Europski kongres hipertenzije: „Impact of angiotensin-converting enzyem insertion/eletion polymorphism on blood pressure and protein excretion in patients with overt proteinuria“.
2011. Pohvalnica Medicinskog fakulteta u Zagrebu za iznimnu znanstvenu produktivnost od 2007. do 2011. godine.
2017, Poster award, „First results of systemic genetic testing for Alport syndrome and thin membrane nephropathy in Croatia, Glasgow 2017”, XXIX Internacionalni pedijatrijski kongres.
Diploma Hrvatskog liječničkoga zbora za osobit doprinos njegovanju časne tradicije Hrvatskog liječničkoga zbora, medicinske znanosti i zdravstvo u Republici Hrvatskoj.
Crnogorac M, Horvatic I, Torić L, Kacinari P, Galešić Ljubanović D, Bacalja J, Šenjug P, Tisljar M, Galešić K, Thin glomerular basement membrane – histopathological finding IgA nephropathy – oral presentation BANTAO conference 2017. god. First award for oral presentation.

NASTAVNI TEKSTOVI
Knjige:
1. Galešić K i sur. Glomerularne bolesti: primarne i sekundarne, Medicinska naklada Zagreb 2014. godine. Poslijediplomska nastava, str. 99-108, 149-157, 184-185, 199-217, 242-254, 304-315, 318-333, 336-340.
2. Galešić K, Sabljar-Matovinović M. Kronična bubrežna insuficijencija u Vrhovac B i sur. Interna medicina. Naprijed, Zagreb 1991., 1997., 2000. god. I, II i III izdanje. Dodiplomska nastava., I-III, izdanja str. 1176-1180.
3. Sabljar-Matovinović M, Galešić K, Kronična bubrežna insuficijencija i Primarne bolesti glomerula u Vrhovac B i sur. Interna medicina. Ljevak, Zagreb 2008. god. IV izdanje. Dodiplomska nastava., str. 1087-1091.
4. Galešić K. Patofiziologija bubrežnih poremećaja u Klinička patofiziologija, Kujundžić M i sur. Birotisak, Zagreb 2003. god. Dodiplomska nastava., str. 57-81.
5. Galešić K. (prevodilac teksta). Ateroskleroza i poremećaji mokrenja, Harrison's. Principi Interne medicine, Placebo Split 1997. god. Dodiplomska nastava, str. 965-973.
6. Galešić K. (prevodilac teksta). Arterijska hipertenzija i arterioskleroza. The Merck Manual. Placebo Split. 2000. god. Dodiplomska nastava. Str. 199-200, 201-202.
7. Galešić K. (prevodilac teksta). Akutno zatajenje bubrega, Kronično zatajenje bubrega, Arterijska hipertenzija, Infekcije mokraćnog sustava. Klinička farmacija i terapija, Urednici Walker R, Edwards C, urednici hrvatskog izdanja prof. dr. sc. V. Božikov i dr. dc. Vesna Bači-Vrca. Školska knjiga Zagreb 2004. god. Dodiplomska nastava. 215-260., 503-511.
8. Galešić K, Morović-Vergles J. Bolesti bubrega i mokraćnog sustava U: Morović-Vergles J., urednik. Interna medicina, odabrana poglavlja. Zagreb. Zdravstveno Veleučilište Naklada Slap 2008: str. 249-284. Dodiplomska nastava. Str. 249-284.
9. Galešić K, Morović-Vergles J, Ljubanović D, urednici. Primarne i sekundarne bolesti glomerula. Zagreb. Medicinska naklada 2008. godine. Poslijediplomska nastava, str. 11-25, 39-45, 51-5783-97, 133-138.
10. Galešić K, Bolesti bubraga i mokraćnih puteva u udžbeniku, Dubravko Petrač i suradnici, Interna medicina za stomatologe, Medicinska naklada, Zagreb 2009. godine. Dodiplomska nastava. str. 343-371.
12. Galešić K. U: Zdenko Kovač i sur. Klinička patofiziologija. Etiopatogentski čvorovi. Vježbe: 45.1, 45.4, 75.7, 75.13, 76.3, 76.4, 83.6, 83.15, 84.3, 84.4, 84.6, 84.7, 84.9, 84.10, 85.1, 85.2, 85.4, 85.7, 85.8, 85.11, 87.4, 87.5, 87.8, 87.9, Medicinska naklada, Zagreb 2013. god. Dodiplomska nastava. Str. 1001-1002, 1005-1007, 1834-1835, 1842-1844, 1851-1854, 1982-1984, 1897-1998, 2009-2010, 2012-2014, 2016-2018, 2023-2024, 2027-2028, 2031-20-35, 2037-2038, 2064-2068, 2070-2072.
13. Galešić K, Horvatić I, Galešić Ljubanovic D. Glomerularne bolesti i akutno oštećenje bubrega, u Kes P. Akutno oštećenje bubrega, Medicinska naklada 2019. godine, str. 170-196.
Poslijediplomska nastava.

Prema mišljenju pacijenata na portalu najdoktor proglašen najboljim nefrologom u Hrvatskoj 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020., 2021., 2022. i 2023. godine.

U Zagrebu, prosinac 2020. godine. Prof. dr. sc. Krešimir Galešić

Poliklinika "A.B.R"

Derenčinova 26

Zagreb Derenčinova 26/1 ugao s Šubićevom

Telefon/fax:
fixphone +385 (1) 4551-131,
fixphone +385 (1) 4556-507

Mobitel:
phone icon  +385 98 915 3144
(WhatsApp i Viber)

E-mail: abr@poliklinikaabr.hr 

2000px Wi Fi Logo.svg

Poslovna jedinica Bužanova

Zagreb, Bužanova 10b/1 križanje Zvonimirove i Heinzelove

Telefon/fax:
fixphone +385 (1) 2303-173,
fixphone +385 (1) 2303-175
fixphone +385 (1) 8890-818

Mobitel:
phone icon +385 99 402 0376
( WhatsApp i Viber)

E-mail: abr@poliklinikaabr.hr

2000px Wi Fi Logo.svg

sjena
 Suradne poliklinike i partneri

kaliper Medial logo  bilic2