Ispis

Rođena u Sinju gdje je završila Prirodoslovno matematičku gimnaziju. Nakon stečene diplome Medicinskog fakulteta u Zagrebu, 2003.g. pripravnički staž obavlja u Klinici za plućne bolesti Jordanovac.
Specijalizaciju iz psihijatrije dobiva u OŽB Vukovar 2005.g., specijalistički staž obavlja u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče, KBC Sestre Milosrdnice i KBC Zagreb. Tijekom specijalizacije pohađa Poslijediplomski studij iz dječje i adolescentne psihijatrije.
Nakon položenog specijalističkog ispita, od 2009.g. radi kao specijalist psihijatar na Odjelu psihijatrije OŽB Vukovar.
U tom je periodu radila s odraslim pacijentima, među kojima su bili pripadnici braniteljske populacije i civili oboljeli od PTSP-a, stečenog nakon ratnih trauma u Domovinskom ratu. U terapijski proces su bili uključeni i članovi njihovih obitelji, vezano uz utjecaj psihotraumatizacije jednog člana obitelji na cjelokupno obiteljsko funkcioniranje, te poznati fenomen transgeneracijskog prijenosa traume na djecu oboljelih. Time se interes za populaciju djece i adolescenata, u kontekstu zaštite mentalnog zdravlja, još više produbio, te je nakon iskazane želje i interesa za daljnjim profesionalnim usavršavanjem 2011.g. upućena na užu specijalizaciju iz dječje i adolescentne psihijatrije.
Subspecijalistički staž obavlja u KBC Zagreb, te u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj. Nakon stjecanja zvanja užeg specijalista iz dječje i adolescentne psihijatrije 2013.g., pokreće rad ambulante za dječju i adolescentnu psihijatriju u OŽB Vukovar. I dalje nastavlja rad s odraslom populacijom u Dnevnoj bolnici Odjela psihijatrije, kao i tijekom rada u hitnoj službi i dežurstvima. Također obavlja konzilijarnu psihijatrijsku djelatnost na drugim odjelima bolnice, uključujući i Odjel pedijatrije.
Uz rad u bolnici angažirana je u radu u zajednici, putem održavanja edukacija i predavanja u Obiteljskom centru.
Od 2016.g. zaposlena je u Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež u Kukuljevićevoj, gdje je radila u Polikliničkoj službi bolnice, te je u jednom periodu bila angažirana na mjestu Pomoćnice ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite.
U svom se profesionalnom radu kontinuirano educira i usavršava, te je tako pohađala edukaciju iz Play terapije, održanu od strane Rocky Mountain Play Therapy Instituta, a stečena znanja i vještine koristi u radu s djecom.
Od siječnja 2020.g. zaposlena je u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj, u Dnevnoj bolnici Poliklinike za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih. Osim rada u Dnevnoj bolnici sudjeluje i u multidisciplinarnim timskim obradama djece i adolescenata.
Profesionalni interesi su joj usmjereni prema psihosomatskim oboljenjima kod djece, razvoju emocionalne povezanosti u ranom djetinjstvu, neurorazvojnim poremećajima, a u terapijskom smislu prema psihoanalitičkoj suportivnoj terapiji, terapiji igrom, kao i terapiji u malim grupama.