Ispis

Prim.mr.sc. Vlatko Šulentić, spec. neurolog-epileptolog
Vlatko Šulentić, rođen je 1971. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998. godine. Specijalizaciju iz neurologije je obavio u SKB Mostar i KBC “Sestre milosrdnice” Zagreb, gdje je 2005. godine položio i specijalistički ispit iz neurologije. Nakon toga je radio prvo na Odjelu intenzivne skrbi, Klinike za neurologiju SKB Mostar, a od 2009. godine na Odjelu za epilepsiju i paroksizmalne poremećaje svijesti Klinike za neurologiju KBC Zagreb i Referentnog centra Ministarstva zdravstva RH.
Dio edukacije je proveo i u “National Hospital for Neurology and Neurosurgery” Queens Square, London, UK, te u Department of Epileptology, University of Bonn Medical Centre, a završio je i edukaciju iz Color Dopplera krvnih žila glave i vrata, a nedavno proveo i edukaciju u Epilepsy Center Cleveland Clinic, Ohio, USA, sa posebnim interesom na obradi bolesnika sa farmakorezistentnom epilepsijom.
Znanstveni stupanj magistra znanosti je stekao 2013. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru , gdje je upisao i završio doktorski studij, u tijeku izrada doktorske disertacije.
2018. godine stekao naziv primarijus.
2019. godine stekao naziv subspecijalista neurolog-epileptolog.
Aktivno je sudjelovao na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima i tečajevima, a uz to je autor 30-ak radova u stručnim domaćim i stranim časopisima.
Poseban interes dr. Šulentića je dijagnostika i liječenje epilepsije, poglavito farmakorezistentne epilepsije, preoperativna obrada bolesnika sa epilepsijom, EEG dijagnostika, kao i drugih paroksizmalnih poremećaja svijesti, a u svakodnevnom radu skrbi i o bolesnicima sa drugim neurološkim poremećajima, a poglavito u liječenju i prevenciji moždanog udara.