Dr. Nikolina Lučev, dr. med., specijalist psihijatar
  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Ljubaznost, razumijevanje, povjerenje, brza obrada na jednom mjestu

  • Ljubaznost, razumijevanje, povjerenje, brza obrada na jednom mjestu

  • Profesionalnost, diskrecija, ekspeditivnost, poštovanje dostojanstva pacijenta

  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Profesionalnost, diskrecija, ekspeditivnost, poštovanje dostojanstva pacijenta

Nikolina Lučev, doktor medicine.
Rođena u Splitu gdje je završila Klasičnu gimnaziju. Akademsko obrazovanje nastavlja na Medicinskom fakultetu u Zagrebu gdje je diplomirala 2008. godine. Odmah po završetku Medicinskog fakulteta počinje psihijatrijsku karijeru te stječe iskustvo rada u dvije psihijatrijske institucije. Većinu edukacije obavlja na Klinici za psihijatriju KBC Zagreb. Titulu specijalista psihijatra stječe 2018. godine te nastavlja profesionalni rad i usavršavanje u Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan. Upisuje poslijediplomski doktorski studij iz područja neuroznanosti na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. U kontinuiranom je procesu edukacije od 2014. godine pri Institutu za grupnu analizu Zagreb.
U svakodnevnom radu se susreće s širokim dijapazonom psihijatrijske simptomatike, kombinirajući psihofarmakoterapijsko liječenje, socioterapijske i psihoedukacijske aktivnosti. Rad bazira na holističkom pristupu dijagnostici i liječenju. Naglasak u procesu liječenja stavlja na kreativnu psihofarmakoterapiju te individualne i grupno dinamski orijentirane psihoterapijske tehnike.
Radi na stalnom usavršavanju sudjelujući na niz domaćih i međunarodnih skupova, ujedno i kao autor nekoliko stručnih publikacija. Članica je liječničkih, psihijatrijskih i psihoterapijskih stručnih udruga.

Poliklinika "A.B.R"

Derenčinova 26

Zagreb Derenčinova 26/1 ugao s Šubićevom

Telefon/fax:
fixphone +385 (1) 4551-131,
fixphone +385 (1) 4556-507

Mobitel:
phone icon  +385 98 915 3144
(WhatsApp i Viber)

E-mail: abr@poliklinikaabr.hr 

2000px Wi Fi Logo.svg

Poslovna jedinica Bužanova

Zagreb, Bužanova 10b/1 križanje Zvonimirove i Heinzelove

Telefon/fax:
fixphone +385 (1) 2303-173,
fixphone +385 (1) 2303-175
fixphone +385 (1) 8890-818

Mobitel:
phone icon +385 99 402 0376
( WhatsApp i Viber)

E-mail: abr@poliklinikaabr.hr

2000px Wi Fi Logo.svg

sjena
 Suradne poliklinike i partneri

kaliper Medial logo  bilic2