• Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Ljubaznost, razumijevanje, povjerenje, brza obrada na jednom mjestu

  • Ljubaznost, razumijevanje, povjerenje, brza obrada na jednom mjestu

  • Profesionalnost, diskrecija, ekspeditivnost, poštovanje dostojanstva pacijenta

  • Profesionalnost, diskrecija, ekspeditivnost, poštovanje dostojanstva pacijenta

  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Profesionalnost, diskrecija, ekspeditivnost, poštovanje dostojanstva pacijenta

Znanstveni savjetnik Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Naslovni izvanredni profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Mostaru.

Član je više stručnih društava Hrvatskog liječničkog zbora i HLK, Odbora za genomiku i proteomiku u onkologiji Razreda za medicinske znanosti HAZU, dopisni član Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije nauka i umjetnosti (BHAAAS), svjetskog i europskog neurokirurškog udruženja (WANS, EANS), The Pituitary Society, International Society of Pituitary Surgeons.

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao 1973.g., specijalizacija opće kirurgije 1980. specijalizacija neurokirurgije 1984.g. magisterij znanosti 1989. g., primarijat 1990. g., doktorat znanosti 1994. g. Poslijediplomski studij neurologije 1982. i poslijediplomski studij endokrinologije 1983.

Internacionalno usavršavanje:
Od 1979. g. do 1985.g. 14 mjeseci subspecijalizacija kirurgije hipofize u Sveučilišnoj bolnici Eppendorf u Hamburgu, 1979.g. studijski boravak u Sveučilišnoj bolnici Grosshadern, Sveučilišta Ludwig Maximillian u Münchenu , 1982.g. studijski boravak u Sveučilišnoj kantonalnoj bolnici u Zürichu, od 1980. g. do 1990.g. više intenzivnih poslijediplomskih tečajeva u Hanoveru u sklopu Continuing Education Project pod vodstvom prof. dr. Samiia.

Po povratku sa subspecijalizacije kirurgije hipofize 1982.g. započinje vrlo uspješna serija mikrokirurških operacija tumora hipofize i selarne regije transsfenoidalnim pristupom.
Uz akademika Mladena Seksa i prof dr. Branku Vizner jedan je od suosnivača multidisciplinarnog Centra za neuroendokrinologiji i bolesti hipofize Klinike za unutarnje bolesti. Zahvaljujući umreženosti i intenzivnoj suradnji više specijalističkih disciplina, tijekom zadnjih 35 godina operirao je oko 2000 tumora hipofize i selarne regije sa zavidnim funkcionalnim rezultatima na svjetskoj razini. Rezultat ovako intenzivnog bavljenja pituitarnom kirurgijom je 1989.g. osniva i vodi odsjek a 2010.g. odjel za neuroendokrinolgiju klinike za neurokirurgiju KBC Sestre milosrdnice.
Od 2008.g. prof dr. Gnjidić je voditelj Referentnog centra ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kirurško liječenje tumora hipofize.
Uz stručni klinički rad s bolesnicima odvijala se i značajna znanstvena, nastavna i publicistička aktivnost. Prof. Gnjidić je sudjelovao u 8 znanstvenih projekata Ministarstva znanosti i tehnologije i bio voditelj projekta „Genetska podloga razvitka tumora hipofize“.
Publicirao je ukupno 204 rada, od čega 14 u CC 4 u SCI i 24 u časopisima indeksiranim u bibliografskim bazama podataka, 21 rad u ostalim časopisima i publikacijama, 2 nastavna teksta, 39 poglavlja u knjigama, urednik i koautor u 7 knjiga koje se koriste u nastavi na Medicinskom fakultetu u Zagrebu i Mostaru, 2 sažetka kongresnih priopćenja objavljeni u časopisima indeksiranim u CC i 92 sažetka kongresnih priopćenja.

Kvalifikacijski radovi:
Magistarski rad: Odgovor hormona rasta na primjenu tireoliberina u akromegaličkih bolesnika prije i nakon transsfenoidalne adenomektomije. Zagreb; 1989.
Doktorska disertacija: Evaluacija kliničkih, radioloških i laboratorijskih parametara kod akromegaličkih bolesnika operiranih transsfenoidalnim pristupom. Zagreb; 1994.

Osim sudjelovanja u više predmeta dodiplomske i posljediplomske nastave na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu viditelj je kolegija Kirurško liječenje tumora hipofize doktorskog poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo.
U suradnji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske akademije medicinskih znanosti i KBC Sestre milosrdnice organizirao je i bio voditelj međunarodnog znanstvenog simpozija Suvremeno kirurško liječenje tumora hipofize održanog 2004.g.
U suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Razredom za medicinske znanosti HAZU bio je organizator i voditelj 5 znanstvenih simpozija održanih u HAZU: Prolaktinomi – medikamentozno ili kirurško liječenje? 2009. g.,
Tumori lubanjske osnovice – sadašnjost i budućnost 2010. g.,
Cushingov sindrom 2012. g,
Akromegalija i gigantizam 2013. g.
Nefunkcionalni ekspanzivni procesi selarne regije 2015.g.
Rezultat navedenih simpozija su recenzirani zbornici radova koje su uz potporu Zaklade HAZU publicirali Medicinska naklada i HAZU. Navedeni zbornici se koriste kao osnovno štivo i priručnici na doktorskom poslijediplomskom studiju Biomedicina i zdravstvo.
Pozvani je predavač na brojnim domaćim i međunarodnim stručnim i znanstvenim skupovima te recenzent u više časopisa i knjiga.
Na Medicinskim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu i Mostaru utemeljio je izborni predmet Uvod u medicinsko vještačenje u građanskim parnicama te za isti uredio udžbenik. Prisegnuti je sudski vještak za područke opće kirurgije i neurokirurgije.
Osim navedenog ekspertnog rada, veliko iskustvo i zavidne rezultate stekao je u kirurškom liječenju bolesti kralježnice, patoloških procesa u području baze lubanje i neurotraumatologiji.
Specijalizacija opće kirurgije, neurokirurgije, subspecijalizacija kirurgije hipofize te poslijediplomski studij neurologije i endokrinologije daju mu mogućnost sagledavanja bolesnika u vrlo širokom kontekstu i omogućuju maksimalnu individualizaciju dijagnostičkog i terapijskog pristupa.
Nagrade: Odličje Hrvatskog liječničkog zbora “Ladislav Rakovac” 2009.g. i Začasni člana Hrvatskog liječničkog zbora 2014. godine.
Djelokrug rada prof. Živka Gnjidića je:
• Neurokirurški pregled
• Mišljenje o dijagnostičkom postupku bolesti živčanog sustava
• Analiza neuroradioloških nalaza
• Mišljenje o terapijskom postupku uz naglasak na individualizirani pristup
• Prikaz svih rizika različitih modaliteta liječenja
• Procjena najboljeg terapijskog pristupa

CURRICULUM VITAE

Obrazovanje:
Završena gimnazija (VI zagrebačka) u Zagrebu 1976. god. odličnim uspjehom
Studij Medicinskog fakulteta u Zagrebu, 1976-81.god., završio odličnim uspjehom.
Postiplomski studij iz Onkologije na Medicinskom Fakultetu u Zagrebu 1982-84.god.
Obrana Magistarskog rada pod naslovom «Prognostički faktori multiplog mijeloma», 1985.god. Medicinski fakultet u Zagrebu.
Položio specijalistički ispit iz Interne medicine u lipnju 1990.god.
1989. god. položio FMGEMS (Foreign Medical Graduate Examination in the Medical Sciences) te nostrifikacija diplome u S.A.D.
Postdiplomski studij iz nefrologije 1992/3. g.
Obrana doktorske disertacije pod naslovom «Procjena bubrežnog krvotoka u esencijalnoj arterijskoj hipertenziji duplex-Dopplerom u boji», 1997. god. Medicinski fakultet u Zagrebu
Specijalistički staž iz Interne medicine od lipnja 1986.god. do lipnja 1990. god.
Tečaj UZV u bolnici S. milosrdnice 2017. god.
Uža spacijalnost iz nefrologije 2000. godine

Strani jezici: govorim engleski, francuski i talijanski

Znanstveno i stručno usavršavanje:
Edukacija iz hemodijalize u centru za dijalizu Urološke klinike KBC-Rebro od veljače do listopada 1995.g.
Od lipnja 1994.g. do srpnja 1995.g. kao stipendista ECFMG radim u Sveučilišnoj bolnici Carney hospital-Boston University te New England Medical Center-Tufts Universitiy, Boston, U.S.A.
Studeni i prosinac 1999.g. edukacija iz nefrologije-imunološke bolesti bubrega u Ospedale Maggiore-Milano, Italija
1999. VI Budapest Nephrology School, Svjetsko nefrološko društvo.
Poslijediplomski studij-glomerularne bolesti «Renal Biopsy in Medical Diseases of the Kidneys», Columbia University, New York, USA, rujan 2003. god.
1910, 1012, 1913, godine, Kidney Week, simpoziji o glomerularnim bolestima, Američki kongres nefrologije u Denveru, San Diegu i Atlanti
Postdiplomski studij iz nefrologije kandidat je završio na Harvard, Boston, U.S.A., godine.

Znnastveno-nastavna zvanja:
1999. god. viši asistent interne medicine Medicinskog fakulteta u Zagrebu.
2004. god. docent interne medicine Medicinskog fakulteta u Zagrebu.
2009. god. izvanredni profesor interne medicine Medicinskog fakulteta u Zagrebu.
2015. redoviti profesor interne medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u Katedri za internu medicinu
2020. redoviti profesor interne medicine u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u Katedri za internu medicinu

Zaposlenja i dužnosti:
Pripravnički staž u KB S. milosrdnice, veljača 1982- ožujak 1983. god.
Rad na internom odjelu Medicinskog centra u Virovitici, od travnja do rujna 1983. g. te od studenog 1984.g do veljače 1985.g., u svojstvu sekundarca.
1987-1990. specijalizacija iz interne medicine, KB Merkur.
1991-1996. liječnik u u Zavodu za nefrologiju KB S. milosrdnice-Zagreb.
1996. Pročelnik Odjela nefrologije u KB Dubrava, Zagreb, sada pročelnik Zavoda za nefrologiju i dijalizu, KB Dubrava.

Stručna i nastavna aktivnost:
Profesor interne medicine na Medicinskom fakultetu u Mostaru od 1999-2012. godine, održavao predavanje, seminare i vježbe iz nefrologije i interne propedeutike.
Profesor interne medicine na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu od 1993-2012. godine, održavao predavanje, seminare i vježbe iz nefrologije i interne propedeutike.
Redoviti profesor u trajnom zvanju 2020. god. Medicinski fakultet u Zagrebu.

Dodiplomska nastava
Tijekom studija bio sam tri godine demonstrator na Katedri za patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu, a školske godine 1986/87 održavao predavanja iz interne medicine u srednjoj medicinskoj školi.

Poslijediplomska nastava.
Na poslijediplomskom studiju iz Kliničke nefrologije, održao sam predavanje: Bolesti bubrega i monoklonske gamapatije, 1993. godine
Sudionik u Doktorskom studiju, nefrofarmakologija, Medicinski fakultet u Zagrebu, voditelj prof. dr. Ita Samardžija
Voditelj sam predmeta Arterijska hipertenzija na Doktorskom studiju na Medicinskom fakultetu u Mostaru.

Znanstvena aktivnost:
Područje mog znanstvenog interesa su imunološki aspekti glomerularnih bolesti, primjena Dopplera u bolestima bubrega, arterijska hipertenzija, progresija bubrežne insuficijencije.

Voditelj projekta:
Voditelj projekta ¨Prognostički čimbenici progresije bubrežne insuficijencije¨ odobren od Ministarstvu znanosti i športa Republike Hrvatske 2006. godine.

Organizacija kongresa i skupova:
1998. godine, II Hrvatski nefrološki kongres u Dubrovniku, član organizacisjkog odbora
Član Upravnog odbora Hrvatskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju 1996.-2000. godine, te od 2012 do danas.
Voditelj tečaja: Racionalni pristup liječenju imunoloških i alergoloških bolesnika u ambulanti liječnika primarne zdravstvene zaštite, Medicinski fakultet Zagreb 2001, 2002 i 2003. god. godine.
Voditelj tečaja „Primarne i sekundarne bolesti glomerula, Medicinski fakultet Zagreb 2008. god. I 2018. god.
Suradnki u tečaju. „Hitna stanja u internoj medicini“ Voditelj tečaja Božikov V. Medicinski fakultet, Zagreb 2002 i 2003. god.
Suradnki u tečaju „Urična kiselina i kardiovaskularna bolest-postoji li povezanost. Novosti u arterijskoj hipertenziji. Voditelj tečaja: Kuzmanić D. Zagreb 2002. god.
Suradnik u Nefrologija danas, Zagreb 2002.god. Akademija medicinskih znanosti, Zbor liječnika Hrvatske, Zagreb 2004. god,
Suradnki u tečaju Arterijska hipertenzija-nove smjernice, znače li korak naprijed? Voditelj tečaja: Kuzmanić D. Zagreb 2002. god.
Sudionik u simpoziju Hrvatske akademije znanosti u umjetnosti. Voditelj akademik Željko Rainer.
Suradnki u tečaju „Postoperacijska ishemija bubrega: patofiziologija, dijagnostika i liječenje“, voditelj tečaja, prof. dr. Ino Husedžinović.
Tečaj «Klinički problemi, hemodinamski parametri i terapijske odluke», voditelj tečaja, prof. dr. Ino Husedžinović.
Suradnki u tečaju Akutna bubrežna insuficijencija u sepsi., voditelj tečaja, prof. dr. Ino Husedžinović, Zagreb, 2005. god.
Hrvatsk kongres hipertenzije, Zagreb 2006. godine, član organizacijskog odbora
Hrvatsko nefrološki kongres, Split 2011. godine, član organizacijskog odbora

Članstva u znanstvenim i stručnim udrugama

1979. Hrvatski liječnički zbor.
1987. Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju, član Upravnog odbora.
1989. Hrvatsko društvo za hipertenziju, član Upravnog odbora.

Međunarodna:
1994. International Society of Nephrology.
1994. European Society of Nephrology, Dialysis and Transplantion /EDTA/.
2010. Član Nephropathology Working Group.

Članstva u stručnim odborima i povjerenstvima
2000. Član uredničkog odbora časopisa «Hineka».
1999. Ministarstvo zdravstva, Komisije za polaganje ispita iz interne medicine, uže specijalnosti iz nefrologije
2006. Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta RH – recenzent Znastvenih projekata
2012. Član uredničkog odbora časopisa „Journal od Nephropathology“
Od svibnja 2015. član Editorial Board časopisa Archives of Renal Diseases and Menagement,
Od prosinca 2017 god. član Editorial Board časopisa Journal of Clinical Nephrology,
Recenzent radova za časopis Nephrology, Collegium Antropologicum, Acta Clinica Croatica, Liječnički Vjesnik.
Član Odbora za magisterije i doktorate Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru 2008-2012. godine.
Nagrade
2011. Poster first award, Milano, XXI Europski kongres hipertenzije: „Impact of angiotensin-converting enzyem insertion/eletion polymorphism on blood pressure and protein excretion in patients with overt proteinuria“.
2011. Pohvalnica Medicinskog fakulteta u Zagrebu za iznimnu znanstvenu produktivnost od 2007. do 2011. godine.
2017, Poster award, „First results of systemic genetic testing for Alport syndrome and thin membrane nephropathy in Croatia, Glasgow 2017”, XXIX Internacionalni pedijatrijski kongres.
Diploma Hrvatskog liječničkoga zbora za osobit doprinos njegovanju časne tradicije Hrvatskog liječničkoga zbora, medicinske znanosti i zdravstvo u Republici Hrvatskoj.
Crnogorac M, Horvatic I, Torić L, Kacinari P, Galešić Ljubanović D, Bacalja J, Šenjug P, Tisljar M, Galešić K, Thin glomerular basement membrane – histopathological finding IgA nephropathy – oral presentation BANTAO conference 2017. god. First award for oral presentation.

NASTAVNI TEKSTOVI
Knjige:
1. Galešić K i sur. Glomerularne bolesti: primarne i sekundarne, Medicinska naklada Zagreb 2014. godine. Poslijediplomska nastava, str. 99-108, 149-157, 184-185, 199-217, 242-254, 304-315, 318-333, 336-340.
2. Galešić K, Sabljar-Matovinović M. Kronična bubrežna insuficijencija u Vrhovac B i sur. Interna medicina. Naprijed, Zagreb 1991., 1997., 2000. god. I, II i III izdanje. Dodiplomska nastava., I-III, izdanja str. 1176-1180.
3. Sabljar-Matovinović M, Galešić K, Kronična bubrežna insuficijencija i Primarne bolesti glomerula u Vrhovac B i sur. Interna medicina. Ljevak, Zagreb 2008. god. IV izdanje. Dodiplomska nastava., str. 1087-1091.
4. Galešić K. Patofiziologija bubrežnih poremećaja u Klinička patofiziologija, Kujundžić M i sur. Birotisak, Zagreb 2003. god. Dodiplomska nastava., str. 57-81.
5. Galešić K. (prevodilac teksta). Ateroskleroza i poremećaji mokrenja, Harrison's. Principi Interne medicine, Placebo Split 1997. god. Dodiplomska nastava, str. 965-973.
6. Galešić K. (prevodilac teksta). Arterijska hipertenzija i arterioskleroza. The Merck Manual. Placebo Split. 2000. god. Dodiplomska nastava. Str. 199-200, 201-202.
7. Galešić K. (prevodilac teksta). Akutno zatajenje bubrega, Kronično zatajenje bubrega, Arterijska hipertenzija, Infekcije mokraćnog sustava. Klinička farmacija i terapija, Urednici Walker R, Edwards C, urednici hrvatskog izdanja prof. dr. sc. V. Božikov i dr. dc. Vesna Bači-Vrca. Školska knjiga Zagreb 2004. god. Dodiplomska nastava. 215-260., 503-511.
8. Galešić K, Morović-Vergles J. Bolesti bubrega i mokraćnog sustava U: Morović-Vergles J., urednik. Interna medicina, odabrana poglavlja. Zagreb. Zdravstveno Veleučilište Naklada Slap 2008: str. 249-284. Dodiplomska nastava. Str. 249-284.
9. Galešić K, Morović-Vergles J, Ljubanović D, urednici. Primarne i sekundarne bolesti glomerula. Zagreb. Medicinska naklada 2008. godine. Poslijediplomska nastava, str. 11-25, 39-45, 51-5783-97, 133-138.
10. Galešić K, Bolesti bubraga i mokraćnih puteva u udžbeniku, Dubravko Petrač i suradnici, Interna medicina za stomatologe, Medicinska naklada, Zagreb 2009. godine. Dodiplomska nastava. str. 343-371.
12. Galešić K. U: Zdenko Kovač i sur. Klinička patofiziologija. Etiopatogentski čvorovi. Vježbe: 45.1, 45.4, 75.7, 75.13, 76.3, 76.4, 83.6, 83.15, 84.3, 84.4, 84.6, 84.7, 84.9, 84.10, 85.1, 85.2, 85.4, 85.7, 85.8, 85.11, 87.4, 87.5, 87.8, 87.9, Medicinska naklada, Zagreb 2013. god. Dodiplomska nastava. Str. 1001-1002, 1005-1007, 1834-1835, 1842-1844, 1851-1854, 1982-1984, 1897-1998, 2009-2010, 2012-2014, 2016-2018, 2023-2024, 2027-2028, 2031-20-35, 2037-2038, 2064-2068, 2070-2072.
13. Galešić K, Horvatić I, Galešić Ljubanovic D. Glomerularne bolesti i akutno oštećenje bubrega, u Kes P. Akutno oštećenje bubrega, Medicinska naklada 2019. godine, str. 170-196.
Poslijediplomska nastava.

Prema mišljenju pacijenata na portalu najdoktor proglašen najboljim nefrologom u Hrvatskoj 2015., 2016., i 2017., i 2018. i 2019. godine.

U Zagrebu, prosinac 2020. godine. Prof. dr. sc. Krešimir Galešić

Izv. prof. dr. sc. Anamarija Bogović Dijaković, klinička psihologinja, studij psihologije je završila na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Poslijediplomski doktorski studij Biomedicine i zdravstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je 2013. godine, obranom doktorskog rada „Osobni prostor oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja“. Završila je I. i II. stupanj edukacije iz bihevioralno-kognitivnih terapija, a aktualno je u izobrazbi iz grupne analize.

Radila je u domu zdravlja, zatim kao školski psiholog u osnovnim školama, a od 2005. radi u području kliničke psihologije, prvo u Psihijatrijskoj bolnici “Sveti Ivan”, a od 2017. godine u KBC Sestre milosrdnice na Klinici za psihijatriju. 2015. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docent Odjelu za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, a 2020. u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor.

Autorica i koautorica je radova u indeksiranim časopisima, poglavlja u knjigama, te je aktivno sudjelovala na više domaćih i stranih kongresa.

Član je uredništva časopisa Klinička psihologija.

Rođena u Sinju gdje je završila Prirodoslovno matematičku gimnaziju. Nakon stečene diplome Medicinskog fakulteta u Zagrebu, 2003.g. pripravnički staž obavlja u Klinici za plućne bolesti Jordanovac.
Specijalizaciju iz psihijatrije dobiva u OŽB Vukovar 2005.g., specijalistički staž obavlja u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče, KBC Sestre Milosrdnice i KBC Zagreb. Tijekom specijalizacije pohađa Poslijediplomski studij iz dječje i adolescentne psihijatrije.
Nakon položenog specijalističkog ispita, od 2009.g. radi kao specijalist psihijatar na Odjelu psihijatrije OŽB Vukovar.
U tom je periodu radila s odraslim pacijentima, među kojima su bili pripadnici braniteljske populacije i civili oboljeli od PTSP-a, stečenog nakon ratnih trauma u Domovinskom ratu. U terapijski proces su bili uključeni i članovi njihovih obitelji, vezano uz utjecaj psihotraumatizacije jednog člana obitelji na cjelokupno obiteljsko funkcioniranje, te poznati fenomen transgeneracijskog prijenosa traume na djecu oboljelih. Time se interes za populaciju djece i adolescenata, u kontekstu zaštite mentalnog zdravlja, još više produbio, te je nakon iskazane želje i interesa za daljnjim profesionalnim usavršavanjem 2011.g. upućena na užu specijalizaciju iz dječje i adolescentne psihijatrije.
Subspecijalistički staž obavlja u KBC Zagreb, te u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj. Nakon stjecanja zvanja užeg specijalista iz dječje i adolescentne psihijatrije 2013.g., pokreće rad ambulante za dječju i adolescentnu psihijatriju u OŽB Vukovar. I dalje nastavlja rad s odraslom populacijom u Dnevnoj bolnici Odjela psihijatrije, kao i tijekom rada u hitnoj službi i dežurstvima. Također obavlja konzilijarnu psihijatrijsku djelatnost na drugim odjelima bolnice, uključujući i Odjel pedijatrije.
Uz rad u bolnici angažirana je u radu u zajednici, putem održavanja edukacija i predavanja u Obiteljskom centru.
Od 2016.g. zaposlena je u Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež u Kukuljevićevoj, gdje je radila u Polikliničkoj službi bolnice, te je u jednom periodu bila angažirana na mjestu Pomoćnice ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite.
U svom se profesionalnom radu kontinuirano educira i usavršava, te je tako pohađala edukaciju iz Play terapije, održanu od strane Rocky Mountain Play Therapy Instituta, a stečena znanja i vještine koristi u radu s djecom.
Od siječnja 2020.g. zaposlena je u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj, u Dnevnoj bolnici Poliklinike za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih. Osim rada u Dnevnoj bolnici sudjeluje i u multidisciplinarnim timskim obradama djece i adolescenata.
Profesionalni interesi su joj usmjereni prema psihosomatskim oboljenjima kod djece, razvoju emocionalne povezanosti u ranom djetinjstvu, neurorazvojnim poremećajima, a u terapijskom smislu prema psihoanalitičkoj suportivnoj terapiji, terapiji igrom, kao i terapiji u malim grupama.

Dr. Bodrožić Džakić Poljak Tomislava rođena je 1986.g. u Slavonskom Brodu.
Srednju školu; franjevačku klasičnu gimnaziju završila je u Slavonskom Brodu, 2000.-2004.
Medicinski fakultet u Zagrebu upisala je 2004. i diplomirala 2010.godine.
Godine 2009. dobitnica je Dekanove nagrade Medicinskog fakulteta za najboljeg studenta godine.
Pripravnički staž završila je 2011. u KBC Sestre Milosrdnice
Specijalizaciju iz kardiologije započela je 2012. te ju završila 2018. u KB Dubrava, Zagreb, Zavod za bolesti srca i krvnih žila, Klinika za unutarnje bolesti.
Od 2018. voditelj je radne podskupine za Akutni koronarni sindrom mladih kardiologa, Hrvatskog kardiološkog društva.
Radi kao neinvazivni kardiolog, te je u edukaciji za invazivnog i interventnog kardiologa u KB Dubrava.
Autorica je i koautorica brojnih radova u hrvatskim i međunarodnim stručnim časopisima.
Članica je Hrvatske liječničke komore i Hrvatskog kardiološkog društva.

Potkategorije

Poliklinika "A.B.R"

Derenčinova 26

Zagreb Derenčinova 26/1 ugao s Šubićevom

Telefon/fax:
fixphone +385 (1) 4551-131,
fixphone +385 (1) 4556-507

Mobitel:
phone icon  +385 98 915 3144
(WhatsApp i Viber)

E-mail: poliklinika.abr@xnet.hr 

2000px Wi Fi Logo.svg

Poslovna jedinica Bužanova

Zagreb, Bužanova 10b/1 križanje Zvonimirove i Heinzelove

Telefon/fax:
fixphone +385 (1) 2303-173,
fixphone +385 (1) 2303-175
fixphone +385 (1) 8890-818

Mobitel:
phone icon +385 99 402 0376
( WhatsApp i Viber)

E-mail: poliklinika.abr@xnet.hr

2000px Wi Fi Logo.svg

sjena
 Suradne poliklinike i partneri

 Medial logo  bilic2