• Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Ljubaznost, razumijevanje, povjerenje, brza obrada na jednom mjestu

  • Ljubaznost, razumijevanje, povjerenje, brza obrada na jednom mjestu

  • Profesionalnost, diskrecija, ekspeditivnost, poštovanje dostojanstva pacijenta

  • Profesionalnost, diskrecija, ekspeditivnost, poštovanje dostojanstva pacijenta

  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Profesionalnost, diskrecija, ekspeditivnost, poštovanje dostojanstva pacijenta

Dolorem sedare divinum opus est ( Ublažiti bol božansko je djelo ) – izreka Hipokrata motivirala je davnih 40-tih god. 20.stoljeća liječenje i proučavanje bolnih sindroma.

Pokretačem projekta organizacije liječenja boli u svijetu smatramo Prof. Johna J. Bonicu, anesteziologa, pionira na području liječenja boli u SAD-u, čiji se pokret kasnije proširio u Europu.
1960. god. osnovao je prvi multidisciplinarni Centar za bol na Medicinskom fakultetu u Washingtonu. Temelji internacionalnog okupljanja kliničara i znanstvenika postavljeni su 1972.g. kada se rodila ideja o osnutku IASP-a / Internacionalnog društva za proučavanje boli / u Seattlu.
U Hrvatskoj je prvi takav Centar za liječenje boli osnovan u KBC-u Zagreb 1979 god., te nedugo zatim u OB Karlovac u vidu Ambulante za bol.
Bolesnici sa bolnim sindromom koji ne može riješiti liječnik primarne zdravstvene zaštite, sa obradom uključujući i radiološke nalaze mogu obaviti preglede i konzultacije o liječenju boli koja nije riješena u novoosnovanim ambulantama i centrima.
To su najčešće kronične boli poput neuropatske boli u koje pripada trigeminalgija, postherpetska i dijabetička neuropatija, razne postoperacijske boli, bolnost pri degenerativnim bolestima mišićno-koštanog sustava, maligna bol u bolesnika sa liječenim neoplazmama, te razne neurološke boli, kao što su glavobolje, lumboishialgije ili bol u degenerativnim neurološkim bolestima, posttraumatska bol i razne sportske ozljede.
Kako postoje neinvazivne i invazivne metode pristupa, prvenstveno započinjemo liječenje neinvazivnim načinom-farmakološkim pristupom – lijekovima koji su specifičnog analgetskog djelovanja, uputama o korisnoj fizičkoj aktivnosti, odnosno vježbma, a moguće je primijeniti i razne fizikalne terapije poput UZV, elektro ili magnetoterapije koja pozitivno djeluje na smanjenje boli, smanjuje edem tkiva, a ubrzava metabolizam bolesnih stanica našeg tkiva.
Kod bolesnika koji ne podnose lijekove radi alergija ili kod već oštećenog probavnog trakta postoji mogućnost TENSA ili el. stimulacije putem elektroda na koži gdje se primjeni određena struja putem generatora, a moguća je i akupunktura, korisna metoda gdje se akupunkturnim iglama djeluje na bol, poboljšanje cirkulacije, te metabolizma stanica odnosno oksigenacije tkiva.
Među invazivne metode koje se provode, pripadaju razne vrste blokada lokalnim anestetikom i kortikosteroidima, eventualno davanje opioida i lokalnog anestetika u epiduralni prostor kralješnice, te dugoročno postavljenje samog epiduralnog katetera kod malignih bolova u bolesnika sa zloćudnim bolestima. Tim načinom postižemo ublaženje boli opioidnim analgeticima u mnogo manjim dozama od onih koji se koristre u tabletama, jer se direktno stavljaju u područje CNS-a, odnosno neuralnih struktura našeg živčanog sustava.
Nažalost neki od lijekova od velike koristi nisu trenutno na listi HZZO-a, te se moraju kupiti ili djelomično nadoplatiti.
Danas su nam omogućena liječenja boli i raznim transdermalnim naljepcima, tzv. flasterima, koji djeluju na bol, čija je primjena jednostavna za bolesnika i njegovu obitelj. To su naljepci sa ili bez opijata, odnosno lokalnim anestetikom koji se polagano otpušta kroz nekoliko sati do nekoliko dana ( najduže do 96h ), a uvelike ublažuju patnje teških bolesnika.
Ambulante za liječenje boli osnovane su u svim većim gradovima u sklopu Europskih bolnica i većih poliklinika, a u Hrvatskoj unazad petnaestak godina anesteziolozi imaju vodeću ulogu uz neurokirurga, koji su u mogućnosti operacijskim zahvatima isključiti prijenos bolnih impulsa ili ugradnjom posebnih neurostimulatora u kralješnicu ili dio mozgovnog tkiva kod određene vrste bolesnika, te tim putem pomoći bolesnicima koji trpe jaku nepodnošljivu bol.
U velikoj mjeri su korisni i nezamjenjivi u tretmanu boli, posebno malignoj boli.
Potrebno je naglasiti važnost privatnog sektora u zdravstvenom sustavu sa organiziranim ambulantama većih gradova, te
osnovanim poliklinikama koje se između ostalog bave i liječenjem boli. U mnogim se poliklinikama može obaviti kvalitetna fizikalna terapija, akupunktura, te razne vrste neurostimulacija.
U 2016.g. Poliklinika A.B.R. uvrstila je u svoju domenu djelovanja također liječenje boli.
Bol ne treba trpiti-liječimo je !

Prim. Ines Adanić Mikloška, dr.med.
specijalist anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja

Poliklinika "A.B.R"

Derenčinova 26

Zagreb Derenčinova 26/1 ugao s Šubićevom

Telefon/fax:
fixphone +385 (1) 4551-131,
fixphone +385 (1) 4556-507

Mobitel:
phone icon  +385 98 915 3144
(WhatsApp i Viber)

E-mail: poliklinika.abr@xnet.hr 

2000px Wi Fi Logo.svg

Poslovna jedinica Bužanova

Zagreb, Bužanova 10b/1 križanje Zvonimirove i Heinzelove

Telefon/fax:
fixphone +385 (1) 2303-173,
fixphone +385 (1) 2303-175
fixphone +385 (1) 8890-818

Mobitel:
phone icon +385 99 402 0376
( WhatsApp i Viber)

E-mail: poliklinika.abr@xnet.hr

2000px Wi Fi Logo.svg

sjena
 Suradne poliklinike i partneri

 Medial logo  bilic2