Ispis

Prim.dr.sc. Željko Marinić rođen je u Zagrebu 1945., gdje je završio cjelokupno školovanje i diplomirao kao redovan student na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1970. godine. Specijalistički ispit iz neuropsihijatrije položio je 1974. godine.
Znanstveno zvanje magistra stekao je 1980., a doktorat medicinskih nauka 1986., da bi 1987. stekao i stručni naziv primarius.
Od 1970. godine bio je u stalnom radnom odnosu u Psihijatrijskim bolnicama Rab i Jankomir, a od 2010. je u mirovini.
Tijekom radnog vijeka bio je ravnatelj obje navedene bolnice, kao i voditelj Odjela za alkoholizam i druge ovisnosti i stekao je zavidno stručno i znanstveno iskustvo, a što je prezentirano kroz niz stručnih i znanstvenih radova u zemlji i svijetu.
Praktički je cijeli radni vijek proveo radeći na području alkohologije i to kroz preventivne akcije u društvu, terapijski rad u bolnici i preko 40 godina radeći u klubovima liječenih alkoholičara.
Prošao je edukacijske programe u inozemstvu i zemlji uz obrazovanje iz grupnih tehnika rada i obiteljske terapije.
Sve to zajedno afirmiralo ga je unutar struke i stvorilo mu zavidan autoritet kako među pacijentima tako i među kolegama.
Uz alkohologiju priznat je stručnjak na području forenzičke psihijatrije, a stalni sudski vještak je više od 35 godina sa velikim iskustvom u tom segmentu psihijatrije.
Član je mnogih stručnih udruga (HLZ, Hrvatsko društvo za forenzičku psihijatriju, Hrvatsko društvo za alkohologiju, Hrvatsko psihijatrijsko društvo i dr.), a u tim udrugama obnašao je, a i sada obnaša odgovorne funkcije i dobivao je mnoga stručna priznanja od kojih je zadnje Zlatna plaketa za životno djelo koju je dobio u svibnju 2012. od Hrvatskog saveza klubova liječnih alkoholičara.