Ispis

Nakon završene Opće gimnazije diplomirala 1974. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Nekoliko godina radila kao liječnik opće medicine u Sisku i Zagrebu.
1984.godine položila specijalistički ispit iz psihijatrije na KBC Rebro. Polazila je postdiplomski studij iz psihoterapije i dječje psihijatrije uz daljnju kontinuiranu edukaciju.
Psihijatrijsku praksu obavljala uglavnom u ambulanti, nekoliko godina u timu dječje i adolescentne psihijatrije u DZ Novi Zagreb. Od 1999. do 7 mj. 2015. godine obavljala praksu u privatnoj psihijatrijskoj ordinaciji u zakupu na lokaciji Av. V. Holjevca 22 u sklopu DZ Zagreb Centar.