Ispis
 SPECIJALISTIČKI PREGLED (neurološki, neuropsihijatrijski) 400,00 KN
 SPECIJALISTIČKI PREGLED (psihijatrijski, internistički, pedijatrijski) 300,00 KN
 KONTROLNI PREGLED (u vremenskom razmaku do 6 mjeseci) 250,00 KN
 SPECIJALISTIČKI PREGLED ( neurolog-sveučilišni profesor, nefrolog-primarijus, vaskularni kirurg – sveučilišni profesor, gastroenterolog, neuropedijatar, dermatolog)  400,00 KN
 SPECIJALISTIČKI PREGLED ( hematolog, neurolog-sveučilišni profesor )   500,00 KN
 SPECIJALISTIČKI PREGLED (reumatolog) 600,00 KN
 PRVI KONTROLNI PREGLED REUMATOLOGA 400,00 KN
 KONTROLNI PREGLED DERMATOLOGA 350,00 KN
 KONTROLNI PREGLED ( hematolog, reumatolog, neurolog, neurolog – sveučilišni profesor )   300,00 KN
 PSIHOTERAPIJA   300,00 KN
 OBITELJSKA I BRAČNA PSIHOTERAPIJA   400,00 KN
 SAVJETOVANJE   200,00 KN
 SPECIJALISTIČKI PREGLED I MIŠLJENJE DJEČJEG ORTOPEDA (sveučilišni profesor )   550,00 KN
 SPECIJALISTIČKI PREGLED KUKOVA + UZV kukova DJEČJI ORTOPED (sveučilišni profesor)   550,00 KN
 KONTROLNI UZV kukova ( bez pregleda )   250,00 KN
 DRUGO MIŠLJENJE (ekspertiza) DJEČJEG ORTOPEDA  (sveučilišni profesor)   550,00 KN
 KONTROLNI PREGLED DJEČJEG ORTOPEDA ( bez UZV )   400,00 KN
 EEG   300,00 KN
 EEG ( NNN )   480,00 KN
 EEG za djecu   400,00 KN
 EEG ( u spavanju ) za djecu   600,00 KN
 EMNG ( ruku ili nogu )   550,00 KN
 EMNG ( ruku i nogu )   700,00 KN
 COLOR DUPLEX KAROTIDA ( kompletan )   480,00 KN
 TCD   300,00 KN
TRANSKRANIJSKA SONOGRAFIJA MOŽDANOG PARENHIMA 400,00 KN
 COLOR DUPLEX VB arterija   300,00 KN
 COLOR DUPLEX karotida   350,00 KN
 COLOR DUPLEX karotida i TCD sa funkcionalnim testovima   650,00 KN
 COLOR DUPLEX VENA ( ruku ili nogu )   350,00 KN
 COLOR DUPLEX ARTERIJA ( ruku ili nogu ),abdominalne aorte, zdjeličnih arterija   400,00 KN
 COLOR DUPLEX VENA I ARTERIJA  500,00 KN
 ELEKTROKOAGULACIJA ( do 5 promjena - mala ) 300,00 KN
 ELEKTROKOAGULACIJA ( više od 5 promjena - velika ) 500,00 KN
 EKSKOHLEACIJA ( do 5 promjena ) 300,00 KN
 EKSKOHLEACIJA ( više od 5 promjena ) 500,00 KN
 KRIOTERAPIJA ( do 5 promjena ) 250,00 KN
 KRIOTERAPIJA ( više od 5 promjena) 400,00 KN
 INTRALEZIONALNA PRIMJENA LIJEKA 250,00 - 400,00 KN
 TERAPIJA KELOIDA ( do 5 promjena ) 250,00 KN
 TERAPIJA KELOIDA ( više od 5 promjena ) 400,00 KN
 UZV abdomena 300,00 KN
 UZV štitnjače   250,00 KN
 UZV srca   400,00 KN

 UZV bubrega

250,00 KN
 UZV presađenog bubrega 100,00 KN
 UZV + CD presađenog bubrega 200,00 KN
 HOLTER TLAKA   350,00 KN
 HOLTER EKG   400,00 KN
 EKG   100,00 KN
 LIJEČNIČKA EKSPERTIZA   500,00 - 700,00 KN
 PSIHOLOGIJSKA OBRADA   700,00 KN
 PREVIJANJE – malo   100,00 KN
 PREVIJANJE – veliko   150,00 KN
   
Načini plaćanja: gotovina, Premium Visa - PBZ Card, virmanom