Ispis

Mario Stipčević, doktor medicine, specijalist psihijatar, psihoterapeut.
Nakon završene jezične gimnazije diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2007. godine. Specijalizirao je psihijatriju 2014. godine na Klinici za psihološku medicinu KBC-a Zagreb, gdje nastavlja svoj profesionalni rad. Subspecijalist psihoterapije postaje 2018. godine.

U svakodnevnom kliničkom radu, uz psihijatrijsku dijagnostiku, psihofarmakoterapijsko liječenje, socioterapijske i psihoedukacijske aktivnosti, provodi individualne dinamski orijentirane psihoterapije, te je terapeut u grupnim psihoterapijama. Bliski interes su i dodatne terapijske tehnike u vidu relaksirajućih tehnika i terapija pokretom.

Uže stručno područje svakako je individualna analitički orijentirana psihoterapija. U kontinuiranoj je psihoterapijskoj edukaciji pri Hrvatskom psihoanalitičkom društvu od 2011. godine. Individualnu psihoterapiju kontinuirano provodi u radu sa osobama s različitim simptomatologijama, od neurotskih stanja do problema na nivou selfa.

Redovno sudjeluje na domaćim i međunarodnim skupovima, tečajevima i radionicama, te je autor nekoliko stručnih radova. Licencirani je sportski liječnik pri ZNS-u. Član je više liječničkih, psihijatrijskih i psihoterapijskih stručnih udruga.