• Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Ljubaznost, razumijevanje, povjerenje, brza obrada na jednom mjestu

  • Ljubaznost, razumijevanje, povjerenje, brza obrada na jednom mjestu

  • Profesionalnost, diskrecija, ekspeditivnost, poštovanje dostojanstva pacijenta

  • Profesionalnost, diskrecija, ekspeditivnost, poštovanje dostojanstva pacijenta

  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Profesionalnost, diskrecija, ekspeditivnost, poštovanje dostojanstva pacijenta

Rođena u Zagrebu 1950.g. Nakon gimnazije ,1969.g. upisuje studij medicine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirala 1975.
Tijekom studija na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 4 godine radila u svojstvu demonstratora predmeta „fizika". 1972.g. 3 mjeseca preko organizacije „Camp America"zaposlena u svojstvu medicinske sestre u SAD-u (država New York).
Nakon diplome 1975.g. te obaveznog liječničkog staža u Zagrebu zaposlena u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kroz sljedeće 2 god.
1979.g.započinje specijalizaciju iz „Anestezije i reanimacije"u KBC Rebro-Zagreb.
1981./1982 kao stipendist Deutscher Akademishe Austaudienst-a/DAAD/ 2 god.edukacija dijela specijalizacije iz anestezije,reanimacije te intenzivnog liječenja u Klinici Grosshadern /Munchen/,kao i Justus –Liebig fakulteta u Giessenu na području edukacije boli te liječenja akutne i kronične boli ,koju razvija u KBC Rebro-Zagreb.
1984.g.specijalistički ispit, rad u svojstvu odjelnog anesteziologa na Klinici za neurokirurgiju te Jedinici za Intenzivno liječenje neurokirurških bolesnika Rebro –Zagreb, kao i u Centru za suzbijanje boli Rebro.
1986.g.- postdiplomski studij iz „Alergologije i imunologije."
1989.g.u Ateni - doktorat u okviru"International University of Complementary Medicine"iz područja akupunkture priznat od Svjetske zdravstvene organizacije.
1995.g.kao stipendist DAAD-a daljnja edukacija na Ruprecht-Karls fakultetu u Heidelbergu na odjelu za anesteziju i intenzivno liječenje čiji nastavak slijedi u Japanu 1998.g.u klinici za liječenje boli Hirosaki /prof.Matzuki/.
Govori 3 strana jezika engleski,njemački i talijanski .Sudjelovala aktivno na mnogim domaćim i svjetskim kongresima,objavila oko 40-tak radova,uz sudjelovanje u studentskim edukacijama,te postdiplomskom tečaju 1.kategorije Medicinskog fakulteta u Zagrebu.Član HLZ,HDAILa,HDLB,te Internacionalne Complementarne Medicine,voditelj projekta KF 1ooo4/1,KF 1ooo4/2,te KF 10004/3 u ispitivanju Lydoderma /Versatis/u liječenju herpes zoostera i dijabetičke polineuropatije,te projekta SCOBIA 2093 ,206.,207.te 2012-2014.voditelj kliničkih ispitivanja analgetika u sljedeća 2 projekta NKTR118,kliničkog ispitivanja novih analgetika ,koji se svi danas koriste u farmakoterapiji liječenja boli.
Primarijat 2008.g,te diploma specijaliste Intenzivnog liječenja
Pročelnik "Jedinice za liječenje akutne i kronične boli"Klinike za anesteziju KBC Zagreb-Rebro od 2011-2015.g.

PUBLIKACIJE

1.E.Peruško, P.Keros, M.Vidović,I.Adanić-Mikloška:"Liječenje trigeminus neuralgije električnom stimulacijom preko akupunkturnih točaka" Anest.Yug.11(3):155-16o,1984.
2.I.Adanić-Mikloška,M.Fišter,Z.Markus:Mjesto,uloga i značaj akupunkture u rehabilitaciji,Rehabilitacija povrijeđenih i oboljelih:1o4-11o Sarajevo 1988.
3.I.Adanić-Mikloška,T.Kukin:"Pristup k terapiji boli na Klinici za neurokirurgiju KBC Rebro,Zagreb"Knjiga abstrakata 73-75,Bgd.1989.
4.I.Adanić-Mikloška,V.Hauptfeld:"Reasearch on the relation between chronic pain and neurotism"Knjiga abstrakata 8. Europskog kongresa anesteziologa,Warsava 199o.
5.I.Adanić-Mikloška,B.Maldini:"Possibilities in analgesia in children"Alpe adria Symposium Book,Grado 1992.
6.I.Adanić-Mikloška,I.Petrušić,I.Jeličić:"Menagement of military brain injuries",Book of Abstracts 1oth World Congress of Anaesthesiologists,Haag 1992.
7.I.Adanić-Mikloška,V.Hauptfeld,D.Božičević:"Međuovisnost kronične boli i neurotizma",Radovi Medicinskog fakulteta 32(2):165-168,Zagreb,1992.
8.B.Maldini,I.Fattorini,I.Adanić-Mikloška:"Infection of the war wounded Children with Enterobacter Calcoaceticus",Sammelwerk 6th Alpe Adria Symposium,Klagenfurt 1993.
9.M.Šćap,I.Ključar,I.Adanić-Mikloška,A.Melada,I.Jeličić,I.Petrušić:
„Agressive intensive menagement after severe head injury from war"U:Book of Abstracts of 1oth International Congress of Neurological Surgery,Acapulco:1993;Z52.
1o.E.Peruško,M.Ščap,I.Adanić-Mikloška:"Pravo na život i pravo na odluku
okončati ga.U :Knjiga sažetaka drugog stručnog skupa hrvatskih anesteziologa Slavonija i Baranja 96.Osijek:1996;17-8.
11..I.Adanić-Mikloška,M.Ščap,A.Dubravčić,t.Kukin:"Laser in Pain Therapy"
Book of Abstracts 9th Europian Congress of Anesthesiologists,Jerusalem 1994.
12.I.Adanić-Mikloška,J.stojić,M.Hotujac-Šverko,J.Paladino,D.Chudy:"Intra-
Venous anaesthesia in neurosurgical stereotactic biopsy",Abstract Book of 11th World Congress of Anaesthesiologists,282,Sydney 1996.
13.B.Maldini,I.Fattorini,I.Adanić-Mikloška:"Tramadol in Pain Therapy of Children"Book of abstracts 11th World Congress of
Anaesthesiologists,Sydney,1996.
14.M.Hotujac-Šverko,I.Adanić-Mikloška:"Sedation of neurosurgical patients in ICU",Book of Abstracts 11th World Congress of Anesth.,Sydney,1996.
15..I.Adanić-Mikloška,E.Peruško,P.Keros:"Algoritam liječenja kronične boli",Acta Clin.Croat. 36.supp.211,1997.
16..T.Kukin,I.Adanić-Mikloška,E.Peruško,P.Keros:"Stimulacija akupunkturom kod boli u križima i lumboishialgije u Acta
Clin.Croat.36.supp.211,1997.
17.I.Adanić-Mikloška,D.Božičević:"Akupunktura",U,Vrhovac B,Granić M, Interna Medicina ,Zagreb;Naprijed 1997,538-54o.
18.Šćap M.,Sekulić A.,Peruško E.,Ključar I.,Hotujac Šverko M.,Kukin T.,Adanić-Mikloška I,Breček I.,Bajić Rifai M.:Intensive menagement of severe brain injury during the war in Croatia;Acta Clin.Croatica 1997;36 suppl.:95
19.Šćap M.,Sekulić A.,Peruško E.,Ključar I.,Hotujac Šverko M.,Kukin T.,Adanić-Mikloška I.,Breček I.,Bajić Rifai M:Intensive menagement of severe brain injury during the war in Croatia;Book of Abstracts of First Congress of the Croatian Neurosurgical Society,Zagreb,1996;25
2o.Adanić-Mikloška I.,Hotujac Šverko M.,Maldini B.,Keros P.,Paladino J:Anaesthesiological Approach to Trigeminal Neuralgia Pain,;Book of Abstracts 8.World Pain Clinicians,Teneriffe,1998.
21..M.Bajić,I.Adanić-Mikloška,J.Paladino:"Anaesthesiological Approach to Eyebrow Keyhole Operation" Anaesthesia 2ooo,Vol 1. No1,79,Genk 1998.
22.B.Maldini,I.Adanić-Mikloška,M.Hotujac-Šverko,I.Fattorini:"Pain relief by Tramadol in pediatric surgical patients „U :Menagement of Pain a world perspective III,Monduzzi Editore,1998.443-447.
23.I.Adanić-Mikloška,M.Bajić-Rifai:"Our experience in alleviating chronic progressive pain by opioids"Book of abstracts Pain in Mediterranean Corner,Heraclion 1999.
24.M.Bajić-Rifai,I.Adanić-Mikloška,J.Paladino:"Eybrow Keyhole Operation-Anesthesiological point of a wiew",Acta Anesth.Croat. Vol.2.Zagreb 1999.,177-179.
25.I.Adanić-Mikloška,M.Bajić,M.Šćap:"Anaesthesia for Eyebrow keyhole approach for neurosurgery-is it anything specific?"Abstract Book of 11th European Congress of Neuropsurgery,Copenhagen 1999.1o7.
26.M.Bajić-Rifai,I.Adanić-Mikloška:"Supraorbital Keyhole Craniotomy and Anaesthesiological Point of a View",Book of Abstracts of 12th World Congress of Anaesthesiologists,Montreal 2ooo.
27.I.Adanić-Mikloška:"Pristup kroničnoj boli neinvazivnim metodama":Kronična bol malignih procesa – dijagnostika i liječenje,Medicinski fakultet Zagreb,2oo2.
28.I.Adanić-Mikloška,M.Bajić-Rifai,M.Hotujac-Šverko:"Perioperative Pain Control with Spinal Cord operated Patients";Recent Views on Clinical Pain,Monduzzi Editore 2oo2.,279-282.
29.I.Adanić-Mikloška,T.Kukin:"Non invasive approach to low back pain" Abstract Book of 3rd Congress of Croat.neurosurgeons,Zagreb,2oo2.
30.I.Adanić-Mikloška:"Menagement of chronic non cancer pain with transdermal Fentanyl", Abstract Book of 1oth World congress of Pain,San Diego,2oo2.
31.I.Adanić-Mikloška,M.Bajić-Rifai:"Transdermalni Fentanyl (Durogesic TTS) u liječenju kronične boli;Acta Anesth.Croat. Vol.6,No2,Zagreb 2oo3.,66-69.
32.I.Adanić-Mikloška:Neinvazivne metode u liječenju maligne boli,Priručnik stalnog medicinskog usavršavanja Medicinskog fakulteta u Zagrebu,Medicinska naklada Zagreb,77-8o,2004.
33.I.Adanić-Mikloška,M.Bajić-Rifai :"Perioperative Analgesia in Spinal Cord operated Patients";Book of Abstract 13th.World Congress of Neurological Surgeonts,Marakesh,2oo5.
34.I.Adanić-Mikloška,T.Kukin:"Effects of Neurostimulation in Chronic Low back Pain";Book of Abstract of 1st Croatian Congress of Regional Anaesthesia and Analgesia,Dubrovnik,2oo5.
35.I.Adanić-Mikloška,T.Kukin:"Akupunktura u „Failed back surgery syndromu",Akupunktura u Hrvatskoj,Zagreb,2006.
36.I.Adanić-Mikloška,T.Kukin:"Terapijske mogućnosti u liječenju bolnog sindroma gerijatrijske populacije,Liječnički Vjesnik 128,suppl.5,67,Zagreb 2006.
37.T.Kukin,I.Adanić-Mikloška,I.Breček,M.Šćap:"Liječenje neuralgije trigemini stimulacijom bolnog dermatoma,"Liječnički Vjesnik 128 suppl.5,73.Zagreb 2006.
38.I.Adanić-Mikloška,T.Kukin, M.Vukić: „Pain management in chronic cervical spine syndrome",Periodicum Biologorum,Vol109,Supp.1,52-56,2007.
39.I.Adanić-Mikloška:"Opioids in severe chronic pain",Periodicum Biologorum,Vol109,Supp.1.95,2007.
40.T.Murselović,I.Adanić-Mikloška,M.Bajić-Rifai,V.Majerić-Kogler:"Uloga anesteziologa pri endovaskularnom rješavanju intrakranijalnih aneurizmi" „Acta Medica Croatica"01/08

Poliklinika "A.B.R"

Derenčinova 26

Zagreb Derenčinova 26/1 ugao s Šubićevom

Telefon/fax:
fixphone +385 (1) 4551-131,
fixphone +385 (1) 4556-507

Mobitel:
phone icon  +385 98 915 3144
(WhatsApp i Viber)

E-mail: poliklinika.abr@xnet.hr 

2000px Wi Fi Logo.svg

Poslovna jedinica Bužanova

Zagreb, Bužanova 10b/1 križanje Zvonimirove i Heinzelove

Telefon/fax:
fixphone +385 (1) 2303-173,
fixphone +385 (1) 2303-175
fixphone +385 (1) 8890-818

Mobitel:
phone icon +385 99 402 0376
( WhatsApp i Viber)

E-mail: poliklinika.abr@xnet.hr

2000px Wi Fi Logo.svg

sjena
 Suradne poliklinike i partneri

 Medial logo  bilic2