• Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Ljubaznost, razumijevanje, povjerenje, brza obrada na jednom mjestu

  • Ljubaznost, razumijevanje, povjerenje, brza obrada na jednom mjestu

  • Profesionalnost, diskrecija, ekspeditivnost, poštovanje dostojanstva pacijenta

  • Profesionalnost, diskrecija, ekspeditivnost, poštovanje dostojanstva pacijenta

  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Profesionalnost, diskrecija, ekspeditivnost, poštovanje dostojanstva pacijenta

Werft Čop Maja, specijalist psihijatar
Radno iskustvo:
Zanimanje ili radno mjesto: Specijalist psihijatar u Zavodu za afektivne poremećaje (01.01.2006.g. do danas)
Zanimanje ili radno mjesto: Specijalist psihijatar u Polikliničkoj službi Zavoda za socijalnu psihijatriju (14.11.2001 do 31.12.2015.g.)
Ime i adresa poslodavca: Klinika za psihijatriju Vrapče, Bolnička cesta 32, Zagreb
Datum: 25.5.1992. do 14.11.2001. godine
Zanimanje ili radno mjesto: Odjelni liječnik
Ime i adresa poslodavca: Klinika za psihijatriju Vrapče
Datum: 01.11.1989. do 31.10.1991.
Zanimanje ili radno mjesto: Odjelni liječnik (Klinika za neurologiju, psihijatriju,alkoholizam i druge ovisnosti)
Ime i adresa poslodavca: Klinička bolnica Sestre Milosrdnice
Datum: 15.01.1988.do 12.09.1988.
Zanimanje ili radno mjesto: Liječnik opće medicine
DZ Ivo Lola Ribar i DZ Medveščak, Zagreb (15.01.1988. do 12.09.1988.)
Obrazovanje i osposobljavanje
Datum: 2.9.2013.
Naziv dodijeljene kvalifikacije: Specijalist uže specijalnosti psihijatrije- psihoterapije
Glavni predmet/stečene profesionalne vještine: Edukacija i osposobljavanje iz analitički orijentirane psihoterapije (individualna i grupna) od 1994. godine (prof.dr.sc. Staniša Nikolić)
Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja: Ministarstvo zdravlja Republika Hrvatska
Datum: Listopad 2008.g. do srpnja 2009. godine
Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja: Pohađanje i polaganje ispita poslijediplomskog studija iz psihoterapije Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 3, Zagreb
Datum: 14.11.2001. godine
Specijalistički ispit iz psihijatrije, Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske
26.06.1986. godine promovirala sam u doktora medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
1978. godine završila sam Prvu gimnaziju na Rooseveltovom trgu u Zagrebu, oslobođena sam polaganja mature zbog odličnog uspjeha.
Članstvo u sekcijama: Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko psihijatrijsko društvo

Nikolina Lučev, doktor medicine, specijalist psihijatar.
Rođena u Splitu gdje je završila Klasičnu gimnaziju. Akademsko obrazovanje nastavlja na Medicinskom fakultetu u Zagrebu gdje je diplomirala 2008. godine. Odmah po završetku Medicinskog fakulteta počinje psihijatrijsku karijeru te stječe iskustvo rada u dvije psihijatrijske institucije. Većinu edukacije obavlja na Klinici za psihijatriju KBC Zagreb. Titulu specijalista psihijatra stječe 2018. godine te nastavlja profesionalni rad i usavršavanje u Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan. Upisuje poslijediplomski doktorski studij iz područja neuroznanosti na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. U kontinuiranom je procesu edukacije od 2014. godine pri Institutu za grupnu analizu Zagreb.
U svakodnevnom radu se susreće s širokim dijapazonom psihijatrijske simptomatike, kombinirajući psihofarmakoterapijsko liječenje, socioterapijske i psihoedukacijske aktivnosti. Rad bazira na holističkom pristupu dijagnostici i liječenju. Naglasak u procesu liječenja stavlja na kreativnu psihofarmakoterapiju te individualne i grupno dinamski orijentirane psihoterapijske tehnike.
Radi na stalnom usavršavanju sudjelujući na niz domaćih i međunarodnih skupova, ujedno i kao autor nekoliko stručnih publikacija. Članica je liječničkih, psihijatrijskih i psihoterapijskih stručnih udruga.

Mario Stipčević, doktor medicine, specijalist psihijatar, psihoterapeut.
Nakon završene jezične gimnazije diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2007. godine. Specijalizirao je psihijatriju 2014. godine na Klinici za psihološku medicinu KBC-a Zagreb, gdje nastavlja svoj profesionalni rad. Subspecijalist psihoterapije postaje 2018. godine.

U svakodnevnom kliničkom radu, uz psihijatrijsku dijagnostiku, psihofarmakoterapijsko liječenje, socioterapijske i psihoedukacijske aktivnosti, provodi individualne dinamski orijentirane psihoterapije, te je terapeut u grupnim psihoterapijama. Bliski interes su i dodatne terapijske tehnike u vidu relaksirajućih tehnika i terapija pokretom.

Uže stručno područje svakako je individualna analitički orijentirana psihoterapija. U kontinuiranoj je psihoterapijskoj edukaciji pri Hrvatskom psihoanalitičkom društvu od 2011. godine. Individualnu psihoterapiju kontinuirano provodi u radu sa osobama s različitim simptomatologijama, od neurotskih stanja do problema na nivou selfa.

Redovno sudjeluje na domaćim i međunarodnim skupovima, tečajevima i radionicama, te je autor nekoliko stručnih radova. Licencirani je sportski liječnik pri ZNS-u. Član je više liječničkih, psihijatrijskih i psihoterapijskih stručnih udruga.

Prof. dr. sc. Liborija Lugović Mihić, prim., specijalist dermatovenerolog, profesor na Katedri za dermatovenerologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pročelnica Polikliničkog odjela Klinike za kožne i spolne bolesti KBC Sestre milosrdnice

Liborija Lugović Mihić je rođena 1968. g u Šibeniku, gdje je završila osnovnu i srednju školu, te potom 1986.g. upisala studij medicine na Medicinskom fakultetu u Rijeci, koji je završila 1992.g Pripravnički staž je započela u lipnju. 1992.g. u KBC Zagreb, tijekom kojeg je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pohađala poslijediplomski studij iz “Kliničke imunologije”. Tijekom staža i poslijediplomske nastave bila je uključena u znanstvene projekte i istraživanja na Klinici za kožne i spolne bolesti KBC Zagreb. Od 1994. g. do 2001.g. je radila u Domu zdravlja u Kutini u Hitnoj službi gdje je bila je i voditelj Službe hitne medicinske pomoći. U prosincu.1995. g. je obranila magistarski rad pod naslovom “Značenje rutinskih imunoloških testova pri prepoznavanju i praćenju atopijskog dermatitisa”. Potom je u studenom 2001.g. započela specijalizaciju iz dermatovenerologije u KBC Sestre Milosrdnice u Zagrebu, gdje i sada radi. U prosincu 2002.g. je obranila doktorsku disertaciju pod naslovom »Određivanje imunoloških parametara kao potvrda poremećene imunosti u atopijskom dermatitisu». Nakon položenog specijalističkog ispita (2005.g.) do danas radi kao specijalist dermatovenerolog u KBC Sestre Milosrdnice, gdje je ujedno i Pročelnica Poliklinike. U travnju 2005. g. je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izabrana za višeg asistenta i za znanstvenog suradnika, a 2007.g. je postala docent na Katedri za dermatovenerologiju Stomatološkog fakulteta, te 2013.g. izvanredni profesor na istoj katedri, gdje je u periodu 2015.g.-2018.g. bila pročelnik Katedre. Bila je mentor brojnih diplomskih radova i mentor niza doktorata. Sudjelovala je u nekoliko znanstvenih projekata Ministarstva znanosti, voditelj je vlastitog projekta i sudionik međunarodnog projekta. 2015 g. je proglašena za najučinkovitijeg dermatovenerologa od strane Ministarstva zdravlja RH, a 2016.g. je istraživanje čiji je mentor nagrađeno Rektorovom nagradom. Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova u inozemstu i Hrvatskoj te aktivno sudjelovala na brojnim kongresima i skupovima. Autor i koautor je niza knjiga. Njezino uže područje rada je alergologija i klinička imunologija u dermatologiji.

Ines Sjerobabski Masnec je rođena u Vukovaru.
Završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Obavezni pripravnički liječnički staž odradila je u Kliničkoj bolnici "Sestre milosrdnice", a nakon položenog državnog ispita radila je u Poliklinici za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju. Od 1995. godine do 1997. godine radi u Domu zdravlja Zaprešić kao liječnik u službi hitne medicinske pomoći i kao liječnik obiteljske medicine.
Specijalizaciju iz dermatologije i venerologije započela je u Klinici za kožne i spolne bolesti KB "Sestre milosrdnice" te položila specijalistički ispit 2002. godine. Od tada zaposlena je u Kliničkom bolničkom centru Sestre Milosrdnice, u Klinici za kožne i spolne bolesti kao specijalist dermatovenerolog.
Završila je stručni poslijediplomski studij iz dermatologije i venerologije.
Doktorski studij iz područja biomedicine i zdravstva Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu upisala je školske godine 2002/3. 2010. god. obranila je magisterij znanosti iz područja biomedicine i zdravstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom „ Kvaliteta života u osoba oboljelih od acne vulgaris“.
Završila je doktorski poslijediplomski studij Dentalna medicina te obranila doktorsku disertaciju s temom „Indikatori kvalitete života bolesnika s dermatološkim bolestima koje se manifestiraju na licu“.
2012. godine odlukom Ministarstva zdravstva priznat je naslov primarijus.
Aktivno je sudjelovala na projektu Ministarstva znanosti obrazovanja i športa "Povezanost kvalitete života i psihološkog aspekta bolesnika s acne vulgaris" , br. 0134017, područje biomedicinske znanosti , voditelj projekta: prof. dr.sc. Mirna Šitum, odobrenog od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, 2002-2005.god. te u projektu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske Telemedicina.
U svojstvu predavača sudjeluje na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Dermatofarmacija i kozmetologija, kolegij „Dermatološka kozmetologija“, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu od 2010 god.
Od 2013. god. imenovana je u nastavno zvanje predavača u Zdravstvenom veleučilištu, Katedra za kliničku medicinu, kolegij dermatovenerologija.
Tijekom rada objavljuje znanstvene radove u indeksiranim časopisima. Predavač je na tečajevima stalnog usavršavanja te sudjeluje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Suautor je u nekoliko udžbenika i monografija iz područja dermatovenerologije.
Pohađala je brojne tečajeve i edukacije iz estetske medicine u organizaciji Europske akademije za dermatovenerologiju, Europskog udruženja za laser i Internacionalne akademije za kozmetologiju u Parisu, Pragu, Toulouseu, Ateni i Ljubljani.
Uz opću dermatologiju, uže područje rada kojim se bavi je medicinska kozmetologija ( uže područje acne vulgaris, rosacea, seboroički dermatitis), trihologija, psihodermatologija , starenje i fotostarenje kože.

Potkategorije

Poliklinika "A.B.R"

Derenčinova 26

Zagreb Derenčinova 26/1 ugao s Šubićevom

Telefon/fax:
fixphone +385 (1) 4551-131,
fixphone +385 (1) 4556-507

Mobitel:
phone icon  +385 98 915 3144
(WhatsApp i Viber)

E-mail: poliklinika.abr@xnet.hr 

2000px Wi Fi Logo.svg

Poslovna jedinica Bužanova

Zagreb, Bužanova 10b/1 križanje Zvonimirove i Heinzelove

Telefon/fax:
fixphone +385 (1) 2303-173,
fixphone +385 (1) 2303-175
fixphone +385 (1) 8890-818

Mobitel:
phone icon +385 99 402 0376
( WhatsApp i Viber)

E-mail: poliklinika.abr@xnet.hr

2000px Wi Fi Logo.svg

sjena
 Suradne poliklinike i partneri

 Medial logo  bilic2