• Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Ljubaznost, razumijevanje, povjerenje, brza obrada na jednom mjestu

  • Ljubaznost, razumijevanje, povjerenje, brza obrada na jednom mjestu

  • Profesionalnost, diskrecija, ekspeditivnost, poštovanje dostojanstva pacijenta

  • Profesionalnost, diskrecija, ekspeditivnost, poštovanje dostojanstva pacijenta

  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Profesionalnost, diskrecija, ekspeditivnost, poštovanje dostojanstva pacijenta

Dr. Bodrožić Džakić Poljak Tomislava rođena je 1986.g. u Slavonskom Brodu.
Srednju školu; franjevačku klasičnu gimnaziju završila je u Slavonskom Brodu, 2000.-2004.
Medicinski fakultet u Zagrebu upisala je 2004. i diplomirala 2010.godine.
Godine 2009. dobitnica je Dekanove nagrade Medicinskog fakulteta za najboljeg studenta godine.
Pripravnički staž završila je 2011. u KBC Sestre Milosrdnice
Specijalizaciju iz kardiologije započela je 2012. te ju završila 2018. u KB Dubrava, Zagreb, Zavod za bolesti srca i krvnih žila, Klinika za unutarnje bolesti.
Od 2018. voditelj je radne podskupine za Akutni koronarni sindrom mladih kardiologa, Hrvatskog kardiološkog društva.
Radi kao neinvazivni kardiolog, te je u edukaciji za invazivnog i interventnog kardiologa u KB Dubrava.
Autorica je i koautorica brojnih radova u hrvatskim i međunarodnim stručnim časopisima.
Članica je Hrvatske liječničke komore i Hrvatskog kardiološkog društva.

Prim.mr.sc. Vlatko Šulentić, spec. neurolog-epileptolog
Vlatko Šulentić, rođen je 1971. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998. godine. Specijalizaciju iz neurologije je obavio u SKB Mostar i KBC “Sestre milosrdnice” Zagreb, gdje je 2005. godine položio i specijalistički ispit iz neurologije. Nakon toga je radio prvo na Odjelu intenzivne skrbi, Klinike za neurologiju SKB Mostar, a od 2009. godine na Odjelu za epilepsiju i paroksizmalne poremećaje svijesti Klinike za neurologiju KBC Zagreb i Referentnog centra Ministarstva zdravstva RH.
Dio edukacije je proveo i u “National Hospital for Neurology and Neurosurgery” Queens Square, London, UK, te u Department of Epileptology, University of Bonn Medical Centre, a završio je i edukaciju iz Color Dopplera krvnih žila glave i vrata, a nedavno proveo i edukaciju u Epilepsy Center Cleveland Clinic, Ohio, USA, sa posebnim interesom na obradi bolesnika sa farmakorezistentnom epilepsijom.
Znanstveni stupanj magistra znanosti je stekao 2013. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru , gdje je upisao i završio doktorski studij, u tijeku izrada doktorske disertacije.
2018. godine stekao naziv primarijus.
2019. godine stekao naziv subspecijalista neurolog-epileptolog.
Aktivno je sudjelovao na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima i tečajevima, a uz to je autor 30-ak radova u stručnim domaćim i stranim časopisima.
Poseban interes dr. Šulentića je dijagnostika i liječenje epilepsije, poglavito farmakorezistentne epilepsije, preoperativna obrada bolesnika sa epilepsijom, EEG dijagnostika, kao i drugih paroksizmalnih poremećaja svijesti, a u svakodnevnom radu skrbi i o bolesnicima sa drugim neurološkim poremećajima, a poglavito u liječenju i prevenciji moždanog udara.

Rođena sam u Zagrebu, 20.kolovoza 1954.godine. Osnovnu školu te gimnaziju pohađala sam također u Zagrebu. 1973.godine upisala sam se na Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a diplomirala sam 24. studenog 1978.godine. Tijekom studija kroz dvije školske godine obavljala sam dužnost demonstratora na Katedri za fiziologiju. U dva sam navrata boravila na razmjeni studenata u inozemstvu, 1977.godine na Dječjoj klinici u Mainz-u, a 1978. u Beču, također na Dječjoj klinici. Obavezni pripravnički staž obavila sam u KB”Sestara milosrdnica” u Zagrebu. Prvog svibnja 1980. godine počinjem raditi u Stanici za hitnu medicinsku pomoć u Zagrebu, a od 1.rujna 1982. radim u KBC Rebro. Isprva sam radila u Zavodu za kliničko laboratorijsku dijagnostiku, i to prvo na koagulacijskom odjelu a potom prelazim u Hematološki laboratorij. Krajem ožujka 1984.godine počinjem specijalizirati internu medicinu, a specijalistički sam ispit , položila 14. srpnja 1988.godine.
Završila sam postdiplomski studij “Alergologija i klinička imunologija”, te 18.III 1988. godine obranila magisterij pod naslovom “Uloga antiidiotipskih antitijela u imunološkoj reakciji na tumor”, mentor. prof. dr. Igor Andreis.
Po završetku specijalizacje radila sam u Zavodu za kliničko laboratorijsku dijagnostiku u Hematološkom laboratoriju, a od 1. travnja 1990. godine sam radila u Centru za dijalizu Klinike za urologiju, odnosno Zavodu za dijalizu KBC Zagreb. U Centru za dijalizu odnosno Zavodu za dijalizu liječili su se bolesnici s kroničnim bubrežim zatajenjem kako konzervativno tako i s postupcima nadomještanja bubrežnee funkcije (hemodijaliza, peritonejska dijaliza) te bolesnici s presađenim bubregom. Zavod za dijalizu postaje kasnije dijelom Klinike za unutrašnje bolesti, odnosno sada je nefrologija jedinstvena u Zavodu za nefrologiju, arterijsku hipertenziju, dijalizu i transplantaciju .
1997. godine završila sam postdiplomski tečaj iz abdominalnog ultrazvuka pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kasnije sam završila i tečaj iz Dopplera.
U rujnu 1999. godine boravila sam dva tjedna na Klinici u Graz-u (Medizinische Universitaetsklinik, predstojnik Prof. dr. G.J.Krejs) na odjelu nefrologije, predstojnik, Prof.dr. H.Holzer .
15. ožujka 2004. godine obranila sam doktorsku disertaciju pod naslovom “Odnos koncentracija citokina i biokemijskih pokazatelja koštane pregradnje u serumu bolesnika s presađenim bubregom”.
29.lipnja 2004.godine položila sam subspecijalistički ispit iz nefrologije.
Posebno se bavim problemom koštane bolesti u bubrežnih bolesnika, kako onih koji se liječe konzervativno, tako i u bolesnika na dijalizi te transplantiranih bolesnika.
18.prosinca 2002. priznat mi je naziv primarijus.
14.lipnja 2007.godine izabrana sam u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području biomedicine izdravstva-polje kliničke medicinske znanosti.
Nekoliko radova iz područja kojim se bavim objavljeno je u cc časopisima .
Gotovo svake godine aktivno sudjelujem na barem jednom inozemnom ili domaćem skupui to ugl aktivno, s radovima iz područja kojim se bavim. Sažeci mnogih prezentiranih radova objavljeni su u cc časopisima.

Daniel Dilber, pedijatar, subspecijalist pedijatrijski kardiolog
Zaposlenje: Pročelnik Zavoda za pedijatrijsku kardiologiju, Referentni centar za RH za pedijatrijsku kardiologiju, Klinika za pedijatriju, KBC Zagreb
Docent Medicinskog fakulteta Zagreb Sveučilišta u Zagrebu– Katedra za pedijatriju
Obrazovanje: 1995-2001: Studij medicine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu; 2003-2006: Znanstveni doktorski studij «Biomedicina i zdravstvo», Medicinski fakultet, Zagreb; 2006-2007: Stručni poslijediplomski studij „Klinička pedijatrija”, Medicinski fakultet, Zagreb; 2005-2009: Specijalističko usavršavanje iz pedijatrije za Medicinski fakultet, Zagreb; 2012- 2014: Subspecijalističko usavršavanje iz pedijatrijske kardiologije.
Višekratni studijski boravci uz stručno i znanatsveno usavršavanje u DeutshesHerz Zentrum Muenchen
NAPREDOVANJE I FUNKCIJE U SLUŽBI:
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu:
2003-2010: Asistent-znanstveni novak u kumulativnom radnom odnosu s KBC Zagreb
2010-2013: Viši asistent-znanstveni novak u kumulativnom radnom odnosu s KBC Zagreb
2014 - znanstveno- nastavno zvanje docenta u kumulativnom radnom odnosu pri Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulateta Sveučilišta u Zagrebu
Klinika za pedijatriju, KBC Zagreb:
2009 - 2011: Odjelni pedijatar na Zavodu za intenzivno liječenje djece u Kumulativnom radnom odnosu s KBC Zagreb
2009- liječnik Zavoda za intenzivno liječenje djece (dežurni liječnik) KBC Zagreb
2011-2016: Odjelni liječnik (pedijatar, subspecijalist pedijatrijske kardiologije) na Zavodu za pedijatrijsku kardiolologiju, Kumulativni radni odnos s KBC Zagreb
2016 – Pročelnik Zavoda za pedijatrijsku kardiologiju, Referentnog centra RH za pedijatrijsku kardiologiju,
STRUČNO I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE
Od 2003. – aktivno sudjelovanje u poslijediplomskim tečajevima I kategorije iz područja pedijatrije i medicine rada i športa
Od 2003. - aktivno sudjelovanje na gotovo svim domaćim znanstvenim kongresima i brojnim međunarodnim kongresima iz područja dječje kardiologije
2007: European Resuscitation Council, EPLS Provider Course, 2007, Slavonski Brod
2008: European Resuscitation Council, Generic Instructor Course, Zagreb, 2008.
2010 (studijski boravak u trajanju od tri mjeseca): stručno i znanstveno usavršavanja kao stipendist DAAD u Deutsches Herzzentrum München, Technische Universität München
2011: pohađao tečaj medicinske edukacije pri Medicinskom fakultetu 2011. godine; (Hrvatsko društvo za medicinsku edukaciju i zavod za nastavnu tehnologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)
2012: 16th European Practicum on Clinical Exercise Testing, Institute of Education, UK, 2012.
2012: studijski boravak (10dana) Deutsches Herzzentrum München, Technische Universität München: u svrhu osnivanja spiroergometrijskog laboratorija u KBC Zagreb
2015: trening program za Berlin Heart EXCOR mehaničku potporu cirkulacije, Berlin
2016: ECHO trening Europskog pedijatrijskog kardiološkog društva, London
2016: ECHO trening – fetalna ehokardiografija, Varšava
2017: Animal Worshop – implatacija okludera, Giessen, 2017
2017: višekratni stručno znanstveni boravak u Deutsches Herz Zentrum Muenchen u svrhu realizacije natječaja za akademsku mobilnost RH , s ciljem unaprijeđenja zbrinjavanja djece sa prirođenim srčanim grješakama u Hrvatskoj
ZNANSTVENI I STRUČNI PROJEKTI
Sudjelovanje u izvođenju znanstvenih projekata:
a) znanstveni projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH
2003-2007: istraživač na znanstvenom projektu obrazovanja i športa RH: «Etiopatogeneza srčanih bolesti u djece»
2007-2010: istraživač na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH: «Fetalna kardiološka služba u zaštiti perinatalnog mortaliteta i morbiditeta”
2007-2013; istraživač na znanstvenom projektu obrazovanja i športa RH: „Uloga subkorikalnih struktura u epileptogenezi u razvojnoj dobi
2017: potpora Ministarstva znanosti i obrazovanja (dobitnik natječaja za akademsku mobilnost) sa studijskim boravkom u Deutsches Herz Zentrum Munechen a u svrhu razvoja i nastavka znanstvene i stručne suradnje s inozemnim centrom, a za potrebe razvoja zbrinjavanja djece sa prirođenim srčanim grješakama u Hrvatskoj
2018 – VODITELJ PROJEKTA: Znanstvene potpore Sveučilišta u Zagrebu 2018
2019: VODITELJ PROJEKTA: Znanstvene potpore Sveučilišta u Zagrebu 2019
SUDJELOVANJE U NASTAVI: - u zvanju višeg asistenta u kumulativnom radnom odnosu s Medicinskim fakultetom sudjelovanje u izvođenju nastave pri Katedri za pedijatriju od 2003. godine, u dodiplomskom kolegiju Pedijatrija, Temelji liječničkog umijeća, Hitna stanja u medicini, poslijediplomskom studiju Klinička pedijatrija.
- u zvanju docenta u kumulativnom radnom odnosu sa Sveučilištem u Zagrebu, Medicinskim fakultetom Zagreb, sudjelovanje u izvođenju nastave pri Katedri za pedijatriju od 2003. godine, u dodiplomskom kolegiju Pedijatrija, Temelji liječničkog umijeća, Hitna stanja u medicini, poslijediplomskom studiju Klinička pedijatrija.
- mentor na sedamnaest diplomskih studentskih radova - sudjelovanje u nastavi poslijediplomskog studija Kliničke pedijatrije KBC Zagreb te nizu poslijediplomskih tečaja stalnog medicinskog usavršavanja I kategorije
ČLANSTVO I FUNKCIJE U ZNANSTVENIM I STRUČNIM DRUŠTVIMA Hrvatska liječnička komora – član od 2002. Hrvatsko društvo za dječju kardiologiju i reumatologiju – član od 2003. Udruga veliko srce malom srcu. Udruga liječnika i roditelja djece sa srčanim bolestima – član od 2009 godine.Član europskog pedijatrijskog kardiološkog društva - Nacionalni predstavnik RH

Werft Čop Maja, specijalist psihijatar
Radno iskustvo:
Zanimanje ili radno mjesto: Specijalist psihijatar u Zavodu za afektivne poremećaje (01.01.2006.g. do danas)
Zanimanje ili radno mjesto: Specijalist psihijatar u Polikliničkoj službi Zavoda za socijalnu psihijatriju (14.11.2001 do 31.12.2015.g.)
Ime i adresa poslodavca: Klinika za psihijatriju Vrapče, Bolnička cesta 32, Zagreb
Datum: 25.5.1992. do 14.11.2001. godine
Zanimanje ili radno mjesto: Odjelni liječnik
Ime i adresa poslodavca: Klinika za psihijatriju Vrapče
Datum: 01.11.1989. do 31.10.1991.
Zanimanje ili radno mjesto: Odjelni liječnik (Klinika za neurologiju, psihijatriju,alkoholizam i druge ovisnosti)
Ime i adresa poslodavca: Klinička bolnica Sestre Milosrdnice
Datum: 15.01.1988.do 12.09.1988.
Zanimanje ili radno mjesto: Liječnik opće medicine
DZ Ivo Lola Ribar i DZ Medveščak, Zagreb (15.01.1988. do 12.09.1988.)
Obrazovanje i osposobljavanje
Datum: 2.9.2013.
Naziv dodijeljene kvalifikacije: Specijalist uže specijalnosti psihijatrije- psihoterapije
Glavni predmet/stečene profesionalne vještine: Edukacija i osposobljavanje iz analitički orijentirane psihoterapije (individualna i grupna) od 1994. godine (prof.dr.sc. Staniša Nikolić)
Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja: Ministarstvo zdravlja Republika Hrvatska
Datum: Listopad 2008.g. do srpnja 2009. godine
Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja: Pohađanje i polaganje ispita poslijediplomskog studija iz psihoterapije Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 3, Zagreb
Datum: 14.11.2001. godine
Specijalistički ispit iz psihijatrije, Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske
26.06.1986. godine promovirala sam u doktora medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
1978. godine završila sam Prvu gimnaziju na Rooseveltovom trgu u Zagrebu, oslobođena sam polaganja mature zbog odličnog uspjeha.
Članstvo u sekcijama: Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko psihijatrijsko društvo

Potkategorije

Poliklinika "A.B.R"

Derenčinova 26

Zagreb Derenčinova 26/1 ugao s Šubićevom

Telefon/fax:
fixphone +385 (1) 4551-131,
fixphone +385 (1) 4556-507

Mobitel:
phone icon  +385 98 915 3144
(WhatsApp i Viber)

E-mail: poliklinika.abr@xnet.hr 

2000px Wi Fi Logo.svg

Poslovna jedinica Bužanova

Zagreb, Bužanova 10b/1 križanje Zvonimirove i Heinzelove

Telefon/fax:
fixphone +385 (1) 2303-173,
fixphone +385 (1) 2303-175
fixphone +385 (1) 8890-818

Mobitel:
phone icon +385 99 402 0376
( WhatsApp i Viber)

E-mail: poliklinika.abr@xnet.hr

2000px Wi Fi Logo.svg

sjena
 Suradne poliklinike i partneri

 Medial logo  bilic2